Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2023

Obchody Światowego Dnia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc były 21 dni temu.

W 2023 roku obchody Światowego Dnia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc przypadły na 15 listopada (środa).

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc został ustanowiony w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (NHLBI). Corocznie Dzień obchodzony jest w 2. lub 3. środę listopada oraz poświęcony jest tematyce przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Głównym celem Światowego Dnia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc jest zwiększenie świadomości społecznej na temat tej choroby oraz dążenie do poprawy opieki zdrowotnej nad pacjentami. W tym Dniu światowe służby zdrowia zachęcają do profilaktycznych badań oraz prowadzą działania edukacyjne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia przewlekła obturacyjna choroba płuc dotyka aż 210 mln ludzi. W Polsce na tę chorobę cierpi prawi 2 mln osób. Eksperci alarmują że do 2030 roku ta choroba stanie się trzecią z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie. A przewlekła obturacyjna choroba płuc często mylona jest z innymi dolegliwościami, zwłaszcza, że może nie dawać żadnych objawów nawet przez kilka lat. Obturcja płuc polega na zwężeniu dróg oddechowych, przez co wdychanie oraz wydychanie powietrza staje się utrudnione. Do głównych objawów choroby należą duszności, ucisk w klatce piersiowej oraz świszczący oddech. Osoby chore nie są w stanie wykonywać żadnej większej aktywności fizycznej oraz często skarżą się na brak tchu podczas codziennych czynności.

Zdaniem lekarzy podstawową przyczyną rozwoju choroby jest palenie tytoniu. W dymie papierosowym znajduje się ponad 4 tys. trujących związków chemicznych, które przy paleniu trafiają do płuc. Płuca w obronie przez trującym dymem wytwarzają większą ilość śluzu, ale cześć substancji chemicznych blokuje ruch rzęsek pozbawiając płuca możliwości samooczyszczania. Trujący dym tytoniowy osadza się w śluzie, który pokrywa całe drogi oddechowe. Choć poprzez kaszel większość tych substancji jest usuwana, to jednak pozostała część oddziałuje na pracę układu oddechowego. Oprócz dymu tytoniowego do rozwoju choroby przyczyniają się zanieczyszczenia powietrza oraz kontakt z substancjami chemicznymi i pyłem w miejscu pracy.

Obchody Światowego Dnia POChP


Obchody Światowego Dnia POChP są organizowane w każdym kraju przez pracowników służby zdrowia, edukatorów i członków społeczeństwa, którzy chcą pomóc wywrzeć wpływ lokalnie i na całym świecie. Pierwszy Światowy Dzień POChP odbył się w 2002 roku. Każdego roku organizatorzy w ponad 50 krajach prowadzą działania, czyniąc ten dzień jednym z najważniejszych światowych wydarzeń uświadamiających i edukacyjnych dotyczących POChP. Obchody święta mają corocznie inny temat przewodni.

Oddychanie to życie – działaj wcześniej temat przewodni na 2023 r. (ang. Breathing is Life - Act Earlier)
Temat przewodni na 2023 r. ma na celu podkreślenie znaczenia wczesnego zdrowia płuc, wczesnej diagnozy i wczesnych interwencji. Utrzymanie zdrowych płuc jest integralną częścią przyszłego zdrowia i teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest podjęcie działań wcześniej. Teraz wiemy, że poza paleniem tytoniu istnieje wiele innych czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju POChP i że może ona rozpocząć się we wczesnym okresie życia i wpływać na młode osoby. Ponadto mamy zidentyfikowano stany prekursorowe, które mogą zapewnić nowe możliwości wczesnej diagnozy i szybkiego leczenia. Ta kampania skupi się na podkreśleniu znaczenia wczesnego zdrowia płuc oraz tego, jak możemy poszerzyć horyzonty zapobiegania i leczenia POChP, działając wcześniej. Może to obejmować zapobieganie wczesnemu ryzyku czynniki,monitorowanie stanu płuc od urodzenia, diagnozowanie POChP w stanie prekursorowym i szybkie leczenie.

Twoje płuca na całe życie - temat przewodni na 2022 r.
Temat ma na celu podkreślenie znaczenia zdrowia płuc przez całe życie. Rodzisz się tylko z jednym zestawem płuc. Od rozwoju do dorosłości, utrzymanie zdrowych płuc jest integralną częścią przyszłego zdrowia i dobrego samopoczucia Ta kampania skupiła się na czynnikach przyczyniających się do POChP od urodzenia do dorosłości oraz na tym, co możemy zrobić, aby promować zdrowie płuc przez całe życie, a także chronić wrażliwe populacje.

Tematy przewodnie tego wydarzenia to m. in.:
- Oddychanie to życie – działaj wcześniej (2023)
- Twoje płuca na całe życie (2022) - (ang. Your Lungs for Life)
- Zdrowe płuca - nic ważniejszego -(2021) - (ang. Healthy Lungs – Never More Important)
- Dobre życie z POChP - Wszyscy, Wszędzie (2020) - (ang. Living Well with COPD - Everybody, Everywhere)
- Wszyscy razem, aby zakończyć POChP! (2019) - (ang. All Together to End COPD!)
- Nigdy za wcześnie, nigdy za późno (2018) - (ang. Never too early, never too late)
- Nie jest za późno (2012)

Występowanie Światowego Dnia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa17.11.2021Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2021
Środa16.11.2022Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2022
Środa20.11.2024Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2024
Środa19.11.2025Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2025
Środa18.11.2026Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2026
Środa17.11.2027Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2027
Środa15.11.2028Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2028
Środa21.11.2029Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 listopada