Powszechny Dzień Dziecka 2023

Do najbliższych obchodów Powszechnego Dnia Dziecka zostały 52 dni, czyli 1 miesiąc i 21 dni.

W 2023 roku Powszechny Dzień Dziecka przypada na 20 listopada (poniedziałek).

Powszechny Dzień Dziecka ONZ został ustanowiony w 1954 roku i obchodzony jest 20 listopada każdego roku w celu promowania międzynarodowej wspólnoty, świadomości wśród dzieci na całym świecie i poprawy dobrobytu dzieci.

20 listopada jest ważną datą z kilku powodów: w 1959 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka, w 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka .

Od 1990 r. Powszechny Dzień Dziecka przypada również w rocznicę daty przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zarówno deklaracji, jak i konwencji o prawach dziecka. Prawdopodobnie z powodu faktu, że Powszechny Dzień Dziecka jest pamiątką przyjęcia Konwencji o prawach dziecko, często ten dzień nazywany jest Dniem Praw Dziecka.

Powszechny Dzień Dziecka stanowi dla nas inspirujący punkt wyjścia do promowania i świętowania praw dzieci, przekładając się na dialogi i działania, które zbudują lepszy świat dla dzieci.