Powszechny Dzień Dziecka 2024

Do najbliższych obchodów Powszechnego Dnia Dziecka zostało 156 dni, czyli 5 miesięcy i 3 dni.

W 2024 roku Powszechny Dzień Dziecka przypada na 20 listopada (środa).

Powszechny Dzień Dziecka ONZ został ustanowiony w 1954 roku i obchodzony jest 20 listopada każdego roku w celu promowania międzynarodowej wspólnoty, świadomości wśród dzieci na całym świecie i poprawy dobrobytu dzieci.

20 listopada jest ważną datą z kilku powodów: w 1959 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka, w 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka .

Od 1990 r. Powszechny Dzień Dziecka przypada również w rocznicę daty przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zarówno deklaracji, jak i konwencji o prawach dziecka. Prawdopodobnie z powodu faktu, że Powszechny Dzień Dziecka jest pamiątką przyjęcia Konwencji o prawach dziecko, często ten dzień nazywany jest Dniem Praw Dziecka.

Powszechny Dzień Dziecka stanowi dla nas inspirujący punkt wyjścia do promowania i świętowania praw dzieci, przekładając się na dialogi i działania, które zbudują lepszy świat dla dzieci.

Występowanie Powszechnego Dnia Dziecka w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela20.11.2022Powszechny Dzień Dziecka 2022
Poniedziałek20.11.2023Powszechny Dzień Dziecka 2023
Czwartek20.11.2025Powszechny Dzień Dziecka 2025
Piątek20.11.2026Powszechny Dzień Dziecka 2026
Sobota20.11.2027Powszechny Dzień Dziecka 2027
Poniedziałek20.11.2028Powszechny Dzień Dziecka 2028
Wtorek20.11.2029Powszechny Dzień Dziecka 2029
Środa20.11.2030Powszechny Dzień Dziecka 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 20 listopada