Powszechny Dzień Dziecka 2022

Obchody Powszechnego Dnia Dziecka były 68 dni, czyli 2 miesiące i 7 dni temu.

W 2022 roku obchody Powszechnego Dnia Dziecka przypadły na 20 listopada (niedziela).

Powszechny Dzień Dziecka ONZ został ustanowiony w 1954 roku i obchodzony jest 20 listopada każdego roku w celu promowania międzynarodowej wspólnoty, świadomości wśród dzieci na całym świecie i poprawy dobrobytu dzieci.

20 listopada jest ważną datą z kilku powodów: w 1959 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka, w 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka .

Od 1990 r. Powszechny Dzień Dziecka przypada również w rocznicę daty przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zarówno deklaracji, jak i konwencji o prawach dziecka. Prawdopodobnie z powodu faktu, że Powszechny Dzień Dziecka jest pamiątką przyjęcia Konwencji o prawach dziecko, często ten dzień nazywany jest Dniem Praw Dziecka.

Powszechny Dzień Dziecka stanowi dla nas inspirujący punkt wyjścia do promowania i świętowania praw dzieci, przekładając się na dialogi i działania, które zbudują lepszy świat dla dzieci.

Występowanie Powszechnego Dnia Dziecka w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek20.11.2020Powszechny Dzień Dziecka 2020
Sobota20.11.2021Powszechny Dzień Dziecka 2021
Poniedziałek20.11.2023Powszechny Dzień Dziecka 2023
Środa20.11.2024Powszechny Dzień Dziecka 2024
Czwartek20.11.2025Powszechny Dzień Dziecka 2025
Piątek20.11.2026Powszechny Dzień Dziecka 2026
Sobota20.11.2027Powszechny Dzień Dziecka 2027
Poniedziałek20.11.2028Powszechny Dzień Dziecka 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Włochy 🇮🇹 - Dzień Dziecka

Święta i obchody w kolejnych dniach po 20 listopada