Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Uprzemysłowienia Afryki zostało 151 dni, czyli 4 miesiące i 28 dni.

W 2024 roku Dzień Uprzemysłowienia Afryki przypada na 20 listopada (środa).

Dzień Industrializacji Afryki (Africa Industrialization Day) został zainicjowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 1989 roku, w ramach obchodów Drugiej Dekady Rozwoju Przemysłowego Afryki, która odbywała się w latach 1991-2000. Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi międzynarodowego społeczeństwa na wspieranie działań na rzecz uprzemysłowienia Afryki.

W industrializacji tego kontynentu od kilkunastu lat przywódcy afrykańskich państw widzą przełom gospodarczy i dalszy rozwój Czarnego Lądu. Przywódcy próbują różnymi sposobami zachęcić światowy przemysł do siebie, oferując niskie koszty pracy lub naturalne surowce. W ostatnich latach, jak podkreślał Afrykański Bank Rozwoju (AfDB), gospodarka Afryki utrzymywała się na drugim miejscu na świecie, za Azją Południowo - Wschodnią, ze średnią 5,5 % w pierwszej dekadzie XXI wieku. W latach 90. XX wieku tempo rozwoju gospodarczego wynosiło około 2,2%. W rankingu dziesięciu najszybciej rosnących gospodarek sześć było z Afryki wraz z Nigerią, Ghaną i Kenią. Kolejnym zauważonym procesem industrializacji był spadek inflacji, który przyczynił się do rozwoju klasy średniej.

Do wzrostu dochodów afrykańskich firm przyczynił się również proces uprzemysłowienia. Coraz więcej przedsiębiorstw z Czarnego Kontynentu ma roczne obroty powyżej miliarda dolarów, a według ekspertów w najbliższej przyszłości około 100 mln afrykańskich gospodarstw domowych będzie osiągać rocznie dochody powyżej 3 tys. dolarów. Jednak przez wiele zagranicznych przedsiębiorstw, Afryka nadal traktowana jest jako zaplecze surowcowe dla innych gospodarek. Czarny Ląd stał się także źródłem nisko przetworzonych produktów oraz rynkiem zbytu dla firm z rozwiniętych państw.

Kontynent afrykański wciąż jednak boryka się z problemami, które skutecznie hamują dalszy rozwój gospodarki. Do przyczyn powolnej industrializacji należą wysoki odsetek ubóstwa, sięgający 50% całej populacji oraz występujące różnice między poszczególnymi krajami. Tylko w siedmiu państwach PKB na osobę przekracza 1000 dolarów rocznie, a tylko w RPA jest on porównywalny z Europą (11 tys. dol.). Również przeludnienie miast, braki w infrastrukturze oraz zaburzony system bankowy i administracyjny nie zachęcają do podejmowania wielkich inwestycji przez zagraniczne firmy. Światowe organizacje nadal walczą z głodem, epidemiami chorób, wysoką śmiertelnością wśród najbiedniejszych warstw społecznych oraz brakiem dostępu czystej wody, a także opieki zdrowotnej. Bez odpowiednich rozwiązań problemów dotykających społeczeństwo afrykańskie szybki rozwój gospodarczy nie jest możliwy.

W obchodach Dnia Industrializacji w Afryce biorą udział przywódcy lokalni i krajowi oraz przedstawiciele krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Podejmuje się szczególne wysiłki, aby zjednoczyć przywódców lub przedstawicieli jak największej liczby krajów afrykańskich, aby stymulować dyskusję na temat uprzemysłowienia tego kontynentu i ocenić postępy poczynione w ubiegłych 12 miesiącach. Każdego roku wydarzenia związane z Dniem Industrializacji w Afryce koncentrują się na konkretnym temacie, np.:

- Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne
- Przyspieszenie integracji Afryki z gospodarką światową poprzez skuteczne uprzemysłowienie i dostęp do rynku
- Tworzenie konkurencyjności Afryki dla zrównoważonego dostępu do rynku
- Zmniejszenie ubóstwa poprzez zrównoważony rozwój przemysłowy
- Technologia i innowacje dla przemysłu: inwestowanie w ludzi inwestuje w przyszłość
- Finansowanie uprzemysłowienia w Afryce: wyzwania i zwycięskie strategie
- Afrykański rozwój przemysłowy: wstępny warunek skutecznego i zrównoważonego kontynentalnego obszaru wolnego handlu.

Występowanie Dnia Uprzemysłowienia Afryki w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela20.11.2022Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2022
Poniedziałek20.11.2023Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2023
Czwartek20.11.2025Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2025
Piątek20.11.2026Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2026
Sobota20.11.2027Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2027
Poniedziałek20.11.2028Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2028
Wtorek20.11.2029Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2029
Środa20.11.2030Dzień Uprzemysłowienia Afryki 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 20 listopada