Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2024

Do najbliższych obchodów Święta rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej zostało 111 dni, czyli 3 miesiące i 19 dni.

W 2024 roku Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przypada na 9 listopada (sobota).

Rzym to miasto pełne pięknych, zabytkowych budowli. Jedną z nich jest Bazylika św. Jana na Lateranie – miejsce kultowe dla chrześcijan. Świątynia doczekała się nawet własnego święta, które związane jest z rocznicą jej poświęcenia.

Najważniejsza świątynia katolicka


Nad wejściem do bazyliki widnieje łaciński napis, który bezdyskusyjnie ustala jej rangę wśród kościołów na całym świecie: „Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis” („Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”). Dla niektórych może to być zaskakujące, ale to właśnie świątynia na Lateranie jest tą najważniejszą, a nie Bazylika św. Piotra na Watykanie. W przeciwieństwie do trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki. Każdy nowo wybrany papież udaje się do niej w uroczystej procesji, a celem jest dokonanie uroczystego ingresu do swojej tytularnej katedry.

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej


Święto obchodzono już w XII wieku, choć początkowo tylko w Rzymie. Z czasem jednak rozszerzono je na cały Kościół katolicki. Data 9 listopada nawiązuje do rocznicy poświęcenia bazyliki – dokonał tego papież Sylwester w 324 roku. To właśnie jemu Konstantyn Wielki podarował pałac, który wybudowano jeszcze w czasach starożytnych. Po tym jak ten wielki władca w 313 roku wydał edykt pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary chrześcijańskiej, obok pałacu powstała bazylika - pierwsza w Rzymie i w świecie zachodnim. Od tej pory stała się domem kolejnych papieży, aż do 1309 roku, kiedy papież Klemens V przeniósł się do Awinionu. Rok wcześniej imponującą budowlę w dużej mierze zniszczył pożar. W 1377 roku papież Grzegorz IX przywrócił do Włoch siedzibę zwierzchników Kościoła katolickiego, jednak już nie do Bazyliki Laterańskiej, a do Watykanu. Do tego czasu w „matce wszystkich kościołów świata" urzędowało 161 papieży, odbyło się też pięć soborów powszechnych.

Bazylika Laterańskia


Budowla na Lateranie wyróżnia się nie tylko swoją rangą i historią, ale i wyglądem. Fasadę głównego wejścia do bazyliki zaprojektował w XVIII wieku Alessandro Galilei w stylu klasycznym. Zwieńczona jest ona siedmiometrowymi figurami, które przedstawiają doktorów Kościoła, św. Jana Chrzciciela oraz św. Jana Apostoła. W centralnej części widnieje rzeźba Chrystusa. Z balkonu umieszczonego w centrum frontonu bazyliki, papieże udzielali ludowi błogosławieństwa apostolskiego. Budowla posiada pięć ogromnych wejść, a w nawie głównej stoją majestatyczne posągi 12 Apostołów i najważniejszych proroków. Z kolei w nawach bocznych znajdują się nagrobki papieży. Za ołtarzem głównym, pod baldachimem, umiejscowiono bogate prezbiterium, uwagę zwraca tam tron papieski z białego marmuru, wysadzany drogimi kamieniami tworzącymi artystyczne mozaiki. Ważnym elementem Bazyliki na Lateranie jest również dobudowane baptysterium imienia Konstantyna, gdzie katechumenom udzielano chrztu przez zanurzenie oraz budynek ze „Świętymi Schodami". Zgodnie z legendą są to te same kamienne stopnie, po których Jezus zmierzał na sąd do Piłata.

Występowanie Święta rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa09.11.2022Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2022
Czwartek09.11.2023Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2023
Niedziela09.11.2025Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2025
Poniedziałek09.11.2026Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2026
Wtorek09.11.2027Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2027
Czwartek09.11.2028Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2028
Piątek09.11.2029Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2029
Sobota09.11.2030Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 9 listopada