Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju zostało 141 dni, czyli 4 miesiące i 18 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju przypada na 10 listopada (niedziela).

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju został ustanowiony w czasie Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku. Zainicjowane Święto dąży do podkreślenia ważnej roli UNESCO w rozwoju oraz propagowaniu nauki poprzez wypełnienie zobowiązań podjętych na Światowej Konferencji na rzecz Nauki w Budapeszcie w 1999 roku. Głównym celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na pokojową międzynarodową współpracę oraz podniesienie świadomości na temat roli nauki w rozwoju pokojowego społeczeństwa. Przesłanie Światowego Dnia Nauki nawiązuje również do pracy UNESCO w budowaniu międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, które stanowią ważny element promowania pokojowego i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Co ciekawe, na początku listopada przypada również Światowy Tydzień Nauki i Pokoju, który organizowany jest od 1986 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w nawiązaniu do obchodów Międzynarodowego Roku Pokoju. Od grudnia 1988 roku Światowy Tydzień Nauki i Pokoju został wprowadzony do corocznych obchodów ONZ w celu stałego promowania pokoju na świecie.

W ramach Światowego Dnia Nauki i Pokoju tworzone są projekty, które wspierane są przez władze, zwłaszcza na terenach nękanych przez konflikty zbrojne. Przykładem jest utworzona w 2005 roku Izraelsko-Palestyńska Organizacja Naukowa, której działania opierają się na propagowaniu edukacji na Bliskim Wschodzie.

Każdego roku obchody Dnia koncentrują się na konkretnym temacie. Jako przykład można podać światowe zasoby wodne. Nawiązywał on do międzynarodowej współpracy w udostępnianiu danych, wiedzy i innowacji dotyczących zapotrzebowania w wodę najbiedniejszych regionów świata. Według Iriny Bokovej, Dyrektor Generalnej UNESCO: „Nie ma wystarczającej ilości wody na świecie - naszym wyzwaniem jest dzielenie się i zarządzanie nią w sposób zrównoważony i wspólny. Wierzymy, że dzielenie się danymi, wiedzą i innowacją jest kluczem do zrównoważonego gospodarowania wodą. Współpraca przynosi nowe pomysły, które katalizują innowacyjne rozwiązania i promują nowe sposoby pracy”. Inne tematy Światowego Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju to m. in.:

- Inwestowanie w naukę – inwestycją w przyszłość
- Nauka na rzecz zbliżenia narodów i kultur
- Jakość edukacji naukowej: Zapewnienie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich
- Ku społeczeństwom ekologicznym: sprawiedliwość, integracja, uczestnictwo
- Inwestowanie w naukę: inwestowanie w wiedzę
- Nauka jako narzędzie pokoju
- Nauka dla globalnego zrównoważonego rozwoju: Wzajemne połączenia, współpraca, transformacja.

Występowanie Światowego Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek10.11.2022Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2022
Piątek10.11.2023Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2023
Poniedziałek10.11.2025Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2025
Wtorek10.11.2026Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2026
Środa10.11.2027Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2027
Piątek10.11.2028Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2028
Sobota10.11.2029Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2029
Niedziela10.11.2030Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 listopada