Dzień Jeża 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Jeża zostało 258 dni, czyli 8 miesięcy i 13 dni.

W 2024 roku Dzień Jeża przypada na 10 listopada (niedziela).

10 listopada obchodzony jest Dzień Jeża. Głównym celem Dnia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na ochronę jeży, jako gatunku narażonego na wyginięcie. Jeże pojawiły się na Ziemi prawie 60 mln lat temu i należą do pierwszych ssaków, zaś dzięki doskonałemu ukształtowaniu przez ewolucję przetrwały do naszych czasów. Według niektórych naukowców do 2025 roku na świecie znikną dziko żyjące jeże. Od 2004 roku znajdują się one na liście gatunków ściśle chronionych, ze wskazaniem ochrony czynnej, czyli stosowaniu, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

Jeże narażone są na wiele niebezpieczeństw, takich jak działalność człowieka, zmiany klimatyczne bądź katastrofy naturalne. Ludzie niszczą naturalne środowiska jeży, poprzez wycinanie lasów liściastych i spryskiwaniu roślin różnymi chemicznymi środkami, które zabijają owady stanowiące główne pożywienie jeży. Kolejnym zagrożeniem są ulice, na których często dochodzi do śmierci tych małych zwierząt. Codziennie wiele samochodów rozjeżdża jeże, które ze strachu kulą się na środku drogi. Innym zagrożeniem jest okrucieństwo ludzkie. Zdarzają się sytuacje, gdy osoby dla zabawy potrafią dręczyć lub zabijać jeże, nie bacząc na ich ból oraz cierpienie. A według ustawy o prawach zwierząt: „osoby, które znęcają się nad zwierzęciem, zgodnie z art. 35 podlegają grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tytułem środka karnego sąd może orzec zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10, a także nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100. 000 zł na wskazany przez sąd cel związany z ochroną zwierzą”.

A co zrobić jeżeli napotkamy jeża, który wymaga opieki medycznej? Najlepszym rozwiązaniem będzie dostarczenie go do weterynarza, zaś jeżeli jeż nie wymaga specjalistycznej opieki warto zadbać o jego bezpieczeństwo. Małe jeże, tak zwane „jesienne sieroty” wymagają warunków domowych, ale starszym osobnikom wystarczają pomieszczenia, w których mogą spokojnie przetrwać zimę w stanie hibernacji. Zawsze warto poznać informacje dotyczące żywienia jeży i podstawowej pielęgnacji, aby nie przyczynić się do niepotrzebnego cierpienia tych małych uroczych zwierzątek.

Dzień Jeża w Polsce czasem jest nazywany Międzynarodowym lub Światowym Dniem Jeża, lecz ta data obchodów jest popularna praktycznie tylko w naszym kraju. W USA Narodowy Dzień Jeża obchodzony jest 2 lutego lecz z racji wypadającego w tym dniu Dnia Świstaka Dzień Jeża żyje w cieniu Dnia Świstaka.