Dzień Służby Publicznej 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Służby Publicznej zostały 23 dni.

W 2023 roku Dzień Służby Publicznej przypada na 23 czerwca (piątek).

Dzień Służby Publicznej został zainicjowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 grudnia 2002 roku. Pierwsze obchody Święta odbyły się w 2003 roku. Celem Święta jest podkreślenie znaczenia i wartości usług publicznych oraz ich osiągnięć na rzecz społeczności.

Służba publiczna wspiera rozwój gospodarczy, polityczny oraz społeczny na świecie. Dzień Służby Publicznej stanowi okazję do promowania i zachęcenia młodych osób do rozpoczęcia pracy w sektorze publicznym. W czasie obchodów wręczane są Nagrody dla Służby Publicznej dla wybranych służb z krajów członkowskich. W 2009 roku wyróżnienie zostało wręczone dwunastu instytucjom związanych z sektorem publicznym z krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych: Korei Południowej, Słowenii, Zambii, Egiptu, Indii, Kanady, Omanu, RPA, Szwecji, Tajlandii i Polski. W Polsce Nagrodę dla Służby Publicznej w kategorii zarządzania wiedzą w instytucjach publicznych otrzymała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie. W 2011 roku pierwsza Nagroda Narodów Zjednoczonych dla Służby Publicznej została wręczona dla Urzędu Skarbowego w Sierpcu.

Służba Cywilna stanowi zespół pracowników polskiej administracji rządowej. Celem działania służb cywilnych jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Głównym przełożonym służb cywilnych jest Prezes rady Ministrów. Korpus służby cywilnej dzieli się na pracowników służby cywilnej i mianowanych przez Szefa Służby Cywilnej Urzędników służby cywilnej. Pracownik korpusu służby cywilnej oznacza urzędników i członków służby cywilnej. Do podstawowej regulacji prawnej działania służby cywilnej należy Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Kto może zostać pracownikiem służby cywilnej? Tylko osoba, która posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw obywatelskich, nigdy nie była karana, cieszy się nienaganną opinią moralną i etyczną, a także posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane w służbie cywilnej.