Dzień Służby Publicznej 2024

Dzień Służby Publicznej będzie obchodzony jutro.

W 2024 roku Dzień Służby Publicznej przypada na 23 czerwca (niedziela).

Dzień Służby Publicznej został zainicjowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 grudnia 2002 roku. Pierwsze obchody Święta odbyły się w 2003 roku. Celem Święta jest podkreślenie znaczenia i wartości usług publicznych oraz ich osiągnięć na rzecz społeczności.

Służba publiczna wspiera rozwój gospodarczy, polityczny oraz społeczny na świecie. Dzień Służby Publicznej stanowi okazję do promowania i zachęcenia młodych osób do rozpoczęcia pracy w sektorze publicznym. W czasie obchodów wręczane są Nagrody dla Służby Publicznej dla wybranych służb z krajów członkowskich. W 2009 roku wyróżnienie zostało wręczone dwunastu instytucjom związanych z sektorem publicznym z krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych: Korei Południowej, Słowenii, Zambii, Egiptu, Indii, Kanady, Omanu, RPA, Szwecji, Tajlandii i Polski. W Polsce Nagrodę dla Służby Publicznej w kategorii zarządzania wiedzą w instytucjach publicznych otrzymała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie. W 2011 roku pierwsza Nagroda Narodów Zjednoczonych dla Służby Publicznej została wręczona dla Urzędu Skarbowego w Sierpcu.

Służba Cywilna stanowi zespół pracowników polskiej administracji rządowej. Celem działania służb cywilnych jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Głównym przełożonym służb cywilnych jest Prezes rady Ministrów. Korpus służby cywilnej dzieli się na pracowników służby cywilnej i mianowanych przez Szefa Służby Cywilnej Urzędników służby cywilnej. Pracownik korpusu służby cywilnej oznacza urzędników i członków służby cywilnej. Do podstawowej regulacji prawnej działania służby cywilnej należy Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Kto może zostać pracownikiem służby cywilnej? Tylko osoba, która posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw obywatelskich, nigdy nie była karana, cieszy się nienaganną opinią moralną i etyczną, a także posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane w służbie cywilnej.

Występowanie Dnia Służby Publicznej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek23.06.2022Dzień Służby Publicznej 2022
Piątek23.06.2023Dzień Służby Publicznej 2023
Poniedziałek23.06.2025Dzień Służby Publicznej 2025
Wtorek23.06.2026Dzień Służby Publicznej 2026
Środa23.06.2027Dzień Służby Publicznej 2027
Piątek23.06.2028Dzień Służby Publicznej 2028
Sobota23.06.2029Dzień Służby Publicznej 2029
Niedziela23.06.2030Dzień Służby Publicznej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 23 czerwca