Międzynarodowy Dzień Wdów 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Wdów zostało 5 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Wdów przypada na 23 czerwca (niedziela).

Międzynarodowy Dzień Wdów został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2010 roku. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi krajów członkowskich ONZ, organizacji międzynarodowych i regionalnych na sytuację wdów oraz ich dzieci.

Organizacja Narodów Zjednoczonych nawołuje do przestrzegania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz pozostałych traktatów gwarantujących prawa człowieka. Problemy wdów często niezauważane są przez społeczeństwo. Miliony kobiet na świecie po stracie męża popada w skrajne ubóstwo oraz stają się ofiarami przemocy. W niektórych krajach wciąż panują zwyczaje, które poniżają i odbierają godność wdowom. Często kobiety po stracie męża tracą cały dobytek oraz status społeczny. W wielu krajach wdowieństwo jest tematem tabu i stanowi pośrednio przyczynę ich śmierci. Na przykład w Tanzanii wiele setek starszych kobiet, głównie wdów, oskarżono o czary i z tego powodu zostały zamordowane. Także sytuacja dzieci w przypadku straty ojca jest o wiele gorsza niż dzieci w pełnych rodzinach. Wdowy, które muszą utrzymać siebie i potomostwo często zmuszone są do wysłania najmłodszych członków rodziny do wykonywania ciężkiej pracy.

Do najważniejszych problemów związanych z wdowieństwem należą ubóstwo, przemoc, choroby oraz konflikty zbrojne. W biednych krajach kobiety, które nie otrzymały wykształcenia często narażone są na skrajne ubóstwo. Wiele z nich po stracie męża pozbawianych jest wszelkich praw do dziedziczenia majątku. Na przykład w Indiach wdowieństwo oznacza tak niski status społeczny, że wiele rodzin wyrzeka się tych kobiet. W krajach rozwiniętych wdowy mogą spotkać się z utratą ubezpieczenia oraz problemami w uzyskaniu kredytów. W niektórych regionach świata, zwłaszcza w najbiedniejszych rejonach, kobiety stanowią najbardziej bezbronną i ubogą grupę społeczną. Praktyki kulturowe i religijne pogłębiają cierpienie wdów, które zmuszane są do wielu poniżających żałobnych zwyczajów, na przykład picia wody po umyciu zwłok, czy nacinania skóry. Organizacje międzynarodowe wzywają kraje do zwrócenia uwagi na problemy wdów. Dlatego Międzynarodowy Dzień Wdów stanowi okazję do podejmowania działań zmierzających do przyznania pełnych praw wdowom i uznania ich godności.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Wdów w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek23.06.2022Międzynarodowy Dzień Wdów 2022
Piątek23.06.2023Międzynarodowy Dzień Wdów 2023
Poniedziałek23.06.2025Międzynarodowy Dzień Wdów 2025
Wtorek23.06.2026Międzynarodowy Dzień Wdów 2026
Środa23.06.2027Międzynarodowy Dzień Wdów 2027
Piątek23.06.2028Międzynarodowy Dzień Wdów 2028
Sobota23.06.2029Międzynarodowy Dzień Wdów 2029
Niedziela23.06.2030Międzynarodowy Dzień Wdów 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 23 czerwca