Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Dyplomacji zostało 7 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji przypada na 24 czerwca (poniedziałek).

Praca w dyplomacji cieszy się dużym prestiżem, kojarzona jest głównie z zagranicznymi podróżami i reprezentowaniem naszego kraju poza granicami. To jednak tylko część obowiązków, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu powierzane były wyłącznie mężczyznom. Uchwalenie Międzynarodowego Dnia Kobiet w Dyplomacji to kolejny krok do tego, by także przedstawiciele płci pięknej odgrywały w nim poważniejszą rolę.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji


20 czerwca 2022 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję uchwalającą Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji (International Day of Women in Diplomacy) na dzień 24 czerwca. Na czele tej inicjatywy stały Malediwy wraz z takimi krajami jak Salwador, Gujana, Kenia, Łotwa, Liban, Malta, Katar czy Republika Południowej Afryki. Głównym architektem tej rezolucji była Przedstawicielka Malediwów przy ONZ Thilmeeza Hussain.

Święto ma na celu zwiększyć rolę kobiet w dyplomacji, która zdominowana jest przez mężczyzn. Coroczne obchody są okazją do refleksji nad wyzwaniami, przed którymi stoją dyplomatki i nad działaniami, jakie można wprowadzić, by zapewnić równy, skuteczny i znaczący udział kobiet w tej dziedzinie. Dzięki Międzynarodowemu Dniu Kobiet w Dyplomacji można także przypominać, że panie mają już na koncie sukcesy, choćby takie jak odegranie kluczowej roli w opracowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czyli pierwszego traktatu dotyczącego tak ważnej kwestii. Wciąż jednak są one niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach dyplomatycznych, co z pewnością spowodowane jest tym, że zostały dopuszczone do tego zawodu stosunkowo niedawno. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ich rola ograniczała się co najwyżej do towarzystwa mężowi czy też szefowi jako asystentka.

Jak zostać dyplomatką?

Skoro ONZ uchwaliło święto, które ma docenić i przede wszystkim zachęcić kobiety do pracy w zawodzie dyplomatki, warto dowiedzieć się, jak to zrobić.

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to wymagany jest tytuł magistra, najlepiej studiując na takich kierunkach jak politologia, prawo międzynarodowe, nauki historyczne. Równie ważna jest znajomość co najmniej dwóch języków obcych. Zaświadczy o tym dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologicznym lub stosowny certyfikat. Spełniając powyższe wymagania można zgłosić się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Poprzedza ją wieloetapowy egzamin sprawdzający wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języka angielskiego.

Wymagania formalne to jedno, ważne są jednak wspomniane predyspozycje. Dziewczyna, która chciałaby zostać dyplomatką powinna być komunikatywna, otwarta, odpowiedzialna, odporna na stres, dyspozycyjna czy pewna siebie. Niezbędna jest też wiedza z różnych dziedzin, jak polityka, kultura, prawo czy historia.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet w Dyplomacji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek24.06.2022Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2022
Sobota24.06.2023Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2023
Wtorek24.06.2025Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2025
Środa24.06.2026Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2026
Czwartek24.06.2027Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2027
Sobota24.06.2028Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2028
Niedziela24.06.2029Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2029
Poniedziałek24.06.2030Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 24 czerwca