Katedry św. Piotra, Apostoła 2024

Obchody Katedry św. Piotra, Apostoła były 2 dni temu.

W 2024 roku obchody Katedry św. Piotra, Apostoła przypadły na 22 lutego (czwartek).

Święto katedry św. Piotra, Apostoła upamiętnia panowanie pierwszego papieża w historii. Ma ono również na celu przypominać wiernym, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Wydarzenie przypada 22 lutego, a jego korzenie sięgają nawet IV wieku.

Historia święta katedry św. Piotra, Apostoła


Już w IV wieku chrześcijanie obchodzili święto katedry św. Piotra, na cześć założenia w Rzymie gminy chrześcijańskiej i uznania jej za stolicę całego Kościoła. Przeważnie wspominano to wydarzenie 18 stycznia. Z biegiem lat zaczęto również celebrować inne ważne wydarzenie - objęcie opieką stolicy w Antiochii, wówczas jednego z najważniejszych centrów religijnych, politycznych i kulturalnych na świecie. Święto obchodzono 22 lutego. W 1558 roku papież Paweł IV rozszerzył oba kulty na cały Kościół, a w 1962 roku połączono je w jedno i nazwano świętem katedry św. Piotra.

Katedra, czyli tron Piotrowy


Katedrą nazywa się uroczyste krzesło, na którym zasiada biskup, a co za tym idzie najważniejszy kościół w każdej diecezji. Warto jednak pamiętać, że nazwa budynku pochodzi od krzesła, a nie na odwrót. Katedra jest więc symbolem, który podkreśla rolę duchownego jako nauczyciela i pasterza. To znajdujące się w Rzymie, na którym zasiadał św. Piotr jest potwierdzeniem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa także przez jego następców.

Tron Piotrowy był wystawiany na widok publiczny przez wiele lat, kiedy jednak wybudowano Bazylikę św. Piotra, przeniesiono do niej cenną relikwię. Katedra znajduje się obecnie za głównym ołtarzem, w absydzie, zamknięta w masywnej, marmurowej budowli. Składa się z kawałków drewna, spojonych bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej.

Obchody święta katedry św. Piotra


Krzesło to tylko symbol, prawdziwe znacznie święta skupia się przede wszystkim na akcie wdzięczności Rzymian za wyróżnienie ich miasta oraz szacunku do papieża.
W dniu święta można uzyskać odpust zupełny. Dotyczy to nie tylko wiernych odwiedzających bazylikę św. Piotra w Rzymie, ale każdego, kto przyjdzie do swojej lokalnej katedry. Trzeba jednak spełnić kilka warunków – odmówić „Ojcze Nasz” i „Credo”, przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, przyjąć Komunię świętą oraz pomodlić się w intencji Ojca Świętego. Ostatni warunek to wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Św. Piotr – pierwszy zwierzchnik Kościoła


Św. Piotr uważany jest za pierwszego zwierzchnika Kościoła, wszystkie starożytne kościoły chrześcijańskie czczą go jako głównego świętego. Był on jednym z najbardziej zaufanych uczniów Jezusa. Z jego postacią wiążą się takie pamiętne i symboliczne wydarzenia jak obecność podczas Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor, uznanie Chrystusa za Mesjasza jako pierwszy z apostołów czy wyparcie się go trzy razy po pojmaniu Syna Bożego czy własna, męczeńska śmierć. Według tradycji poprosił on, by ukrzyżowali go głową w dół, jako że uznał że nie jest godny śmierci jak Zbawiciel. W miejscu jego pochówku dziś stoi Bazylika św. Piotra

Występowanie Katedry św. Piotra, Apostoła w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek22.02.2022Katedry św. Piotra, Apostoła 2022
Środa22.02.2023Katedry św. Piotra, Apostoła 2023
Sobota22.02.2025Katedry św. Piotra, Apostoła 2025
Niedziela22.02.2026Katedry św. Piotra, Apostoła 2026
Poniedziałek22.02.2027Katedry św. Piotra, Apostoła 2027
Wtorek22.02.2028Katedry św. Piotra, Apostoła 2028
Czwartek22.02.2029Katedry św. Piotra, Apostoła 2029
Piątek22.02.2030Katedry św. Piotra, Apostoła 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 22 lutego