Światowy Dzień Grafika 2024

Obchody Światowego Dnia Grafika były 33 dni, czyli 1 miesiąc i 3 dni temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Grafika przypadły na 27 kwietnia (sobota).

Światowy Dzień Grafika został ustanowiony w 1995 roku w rocznicę powstania Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów (Icograda). Organizacja powstała 27 kwietnia w 1963 roku przez osoby zawodowo zajmujące się tworzeniem grafiki użytkowej i komunikacją wizualną.

Do stowarzyszenia należą środowiska i instytucje artystyczne z około 48 krajów świata. W Polsce do Rady należą między innymi Muzeum Plakatu w Wilanowie, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, czy ASP w Krakowie. Celem działalności organizacji jest propagowanie wiedzy dotyczącej etyki zawodowej grafika, zasad zawierania umów, regulaminu i inicjowanie międzynarodowych konkursów. Dzięki zasługom Icogrady nazewnictwo związane z zawodem grafika zostało dostosowane do wymogów codzienności. Aktualnie, powszechnie używa się terminów designer, corporate symbol, logotyp, czy visual identity. Grafikę można podzielić na grafikę artystyczną oraz użytkową. Grafika artystyczna odnosi się do niepowtarzalnego dzieła artystycznego stworzonego w całości przez twórcę, zaś grafika użytkowa obejmuje produkty tworzone w celach komercyjnych, na przykład w reklamie lub na przedmiotach codziennego użytku.

W 1984 roku został powołany Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Organizacja koncentruje się na poruszaniu problematyki malarstwa oraz grafiki w Polsce, a także inicjowaniu wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Aktualnie Związek liczy około 150 członków. W Polsce od 2004 roku istnieje Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Celem działalności stowarzyszenia jest sprawowanie ochrony niezależności twórczej projektantów, zasad profesjonalnego wykonywania pracy zawodowej oraz dbanie o prestiż pozycji grafika.

Obchody w Światowym Dniu Grafika dążą do uznania pracy grafika, integrowanie środowisk artystycznych oraz propagowanie nowych środków upowszechniania twórczości grafików, zwłaszcza w Internecie. Internet może stać się metodą łączenia różnych nurtów graficznych oraz poszukiwaniem nowych koncepcji graficznych. Każdej edycji wydarzenia towarzyszy stosowny temat, wokół którego koncentrują się wystawy, wernisaże, warsztaty i kampanie. Dotychczas były to m. in.

- Design w akcji!
- Oto, co robi projektant
- Cenię design, ponieważ ...
- Pasja do piłki nożnej
- Świętowanie doskonałości
- Projektowanie naszej przyszłości
-Tożsamość narodowa
- Definiowanie zawodu