Dzień Ratownictwa Medycznego 2022

Do najbliższych obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego zostało 14 dni.

W 2022 roku Dzień Ratownictwa Medycznego przypada na 13 października (czwartek).

Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony przez Ustawę z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pierwsze obchody Dnia miały miejsce 13 października 2006 roku w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Patronem Święta jest błogosławiony Gerard Tonque, założyciel zakonu szpitalników, podzielonego później na zakony świętego Łazarza i świętego Jana. Celem Dnia jest podkreślenie szczególnej roli ratowników medycznych oraz podziękowanie wszystkim osobom, które biorą udział w ratowaniu życia ludzkiego.

Codziennie ratownicy medyczni walczą z czasem o życie ludzkie. Mogą oni samodzielnie ocenić stan zdrowia pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu medycznych czynności ratunkowych oraz przeprowadzić wiele działań, które dążą do uratowania życia pacjentowi. Do zadań ratowników medycznych, należy między innymi podjęcie i prowadzenie podstawowej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacja automatyczna lub ręczna na postawie EKG czy odebranie porodu nagłego poza szpitalem. Ratownicy medyczni muszą wykazać się wszechstronną wiedzą medyczną oraz umiejętnościami, które często decydują o życiu lub zdrowiu poszkodowanego. Zespoły ratownictwa medycznego tworzą karetki specjalistyczne i podstawowe. Według danych w całej Polsce jest 1500 karetek pogotowia. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespół S – wyjazdowy specjalistyczny oraz P – zespół wyjazdowy podstawowy. W skład pierwszego zespołu wchodzą co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zaś drugi zespół składa się z minimalnie dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W skład powyższych zespołów wchodzi także kierowca w sytuacji, gdy żaden z członków zespołu nie ma prawa jazdy kategorii B. Kolejnym zespołem ratownictwa medycznego jest HEMS – baza śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który składa się jednego pilota zawodowego, ratownika medycznego oraz lekarza systemu.

Praca ratowników medycznych jest niezwykle odpowiedzialna oraz ciężka. Nieraz ratownicy medyczni muszą pełnić wielogodzinne dyżury oraz znosić pretensje ze strony pacjentów. Jednak nie tylko w Dniu Ratownictwa Medycznego warto podziękować ratownikom za ich wysiłek oraz poświęcenie, bo to oni codziennie przyczyniają się do uratowania życia ludzkiego. Jak podało Ministerstwo Zdrowia w 2020 r. w Polsce mamy ponad 16 tys ratowników, którzy w ciągu roku interweniują ponad 3,2 mln razy.
Od 2009 r. w Dniu Ratownictwa Medycznego Minister Zdrowia wręcza nagrody im. bł. Gerarda w dowód uznania za zasługi dla rozwoju systemu ratownictwa medycznego w Polsce.