Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2024

Do najbliższych obchodów Święta św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała zostało 99 dni, czyli 3 miesiące i 7 dni.

W 2024 roku Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przypada na 29 września (niedziela).

Aniołowie to stworzenia duchowe, które posiadają rozum i wolę, są nieśmiertelne i przewyższają doskonałością wszystkie inne stworzenia widzialne, o czym świadczy blask ich chwały. Tak opisywane są te istoty przez Pismo Święte. Bóg oprócz aniołów stróżów przypisanych każdemu człowiekowi, powołał do życia także aniołów nazywanych archaniołami. Zgodnie z tradycją jest ich siedmiu, ale znamy tylko imiona trzech z nich: Michała, Gabriela i Rafała. Każdy z nich miał do wykonania inną, szczególną misję: Michał chronił, Gabriel ogłaszał, Rafał przewodniczył. 29 września obchodzimy ich wspomnienie w Kościele katolickim.

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała


Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała obchodzone jest w Kościele katolickim 29 września. Dawniej każdy z nich miał jednak osobny dzień kultu: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela 24 marca, a św. Rafała 24 października. W 1969 roku wraz z reformą kalendarza liturgicznego postanowiono jednak wprowadzić jedną, wspólną uroczystość. Jako datę wybrano dzień wspomnienia Michała, uważanego za pierwszego i najważniejszego spośród aniołów. Święto ku jego czci ustanowił już w V wieku papież Leon Wielki, jako rocznicę poświęcenia (30 września) pierwszej na Zachodzie bazyliki pod jego wezwaniem, znajdującej się na przedmieściach Rzymu. Gelazjusz I w 493 roku przeniósł je na dzień 29 września.

Archanioł Michał


Jest uznawany za pierwszego z posłańców bożych, wykonawcę jego najważniejszych planów. Jego imię oznacza „Któż jak Bóg?”. Zgodnie z tradycją taki okrzyk wydał, kiedy Szatan wraz z częścią aniołów zbuntował się przeciwko Bogu. Michał często przedstawiany jest właśnie jako przywódca zastępów anielskich w walce z Lucyferem. Uważa się go także za opiekuna narodu wybranego i całego Kościoła. Św. Juda Apostoł wspomina, że to on strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci.

Jego kult w chrześcijaństwie sięga II wieku. Jest patronem m. in. Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski, mierniczych, radiologów, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W Polsce kult św. Michała Archanioła także jest bardzo żywy. Rycerze z naszego kraju mogli liczyć na jego pomoc w walkach z niewiernymi, na jego cześć budowano kościoły i kapliczki, poświęcano mu instytucje kościelne i świeckie.

Z jego świętem związane są następujące przysłowia:
- "Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała",
- "Na Michała łowcy chwała",
- "Jaki Michał, taka wiosna".

Archanioł Gabriel


Jego imię oznacza „Bóg jest Mocą”. Gabriel był posłannikiem Boga w przepowiadaniu wyjątkowych zdarzeń i przynoszeniu dobrych nowin. To on oznajmił prorokowi Danielowi przyjście Mesjasza, zapowiedział Zachariaszowi narodziny syna Jana Chrzciciela, a także zwiastował Maryi, że urodzi Syna Bożego. Uważa się go również za opiekuna Świętej Rodziny.

Św. Gabriela czczono 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie jego święto przyjęło się w X wieku, ale oficjalnie z lokalnego na ogólnokościelne rozszerzył je dopiero w 1921 roku Benedykt XV.

Archanioł Gabriel jest patronem telefonu, radia, telewizji, dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców.

Archanioł Rafał


Jego imię oznacza „Bóg uzdrawia”. Znany jest z Księgi Tobiasza, gdzie pod ludzką postacią przybrał imię Azariasz i pomaga bohaterowi w jego wędrówkach. Archanioł wielokrotnie chroni Tobiasza przed niebezpieczeństwami i demonami, uzdrawia jego ojca, pomaga odzyskać mu dług od krewnego, a nawet zdobyć żonę Sarę. Po pomyślnym zakończeniu podróży wyjawia Tobiaszowi kim jest.

Św. Rafał Archanioł jest patronem m. in. aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, podróżujących, uciekinierów, żeglarzy.

Występowanie Święta św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek29.09.2022Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2022
Piątek29.09.2023Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2023
Poniedziałek29.09.2025Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2025
Wtorek29.09.2026Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2026
Środa29.09.2027Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2027
Piątek29.09.2028Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2028
Sobota29.09.2029Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2029
Niedziela29.09.2030Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 29 września