Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan były 32 dni, czyli 1 miesiąc i 1 dzień temu.

W 2024 roku obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przypadały na okres od 18 stycznia (czwartek) do 25 stycznia (czwartek).

Celem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zapobieganie podziałom wśród członków różnych Kościołów na całym świecie. Wynikają one zazwyczaj z nieporozumień i braku dialogu, a święto jest najlepszą okazją, by to zmienić.

Historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypada od 18 do 25 stycznia. Jego pomysłodawcą był w 1908 roku Amerykanin ks. Paul Wattson, założyciel wspólnoty Franciszkanów Pojednania i pionier ruchu ekumenicznego. W latach 30. jego ideę odświeżył o. Paul Couturier, który w tym czasie zaangażował się w ruch ekumeniczny oraz w działalność organizacji Oktawy Modlitwy o Jedność. Nadał jej nowy kształt znany dziś jako Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Celem święta, jak sama nazwa wskazuje, jego dążenie do stworzenia jednej, zgodnej wspólnoty chrześcijańskiej. Przykładowo, członkowie Kościołów wschodnich są podzieleni wyznaniowo – tylko część z nich pozostaje w jedności z Rzymem. Podziały niekoniecznie wynikają z poważnych konfliktów czy różnicy w poglądach, ale najczęściej z nieporozumień. Dialog, wspólne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są dobrym sposobem, by to zmienić.

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan


W trakcie trwania tego całotygodniowego wydarzenia na całym świecie odbywa się szereg konferencji, spotkań i nabożeństw. Ich organizatorami są Rady Ekumeniczne, Konferencje Episkopatów i inne organy Kościołów różnych krajów.

Liczba nabożeństw zależy od konkretnych diecezji - w niektórych ogranicza się do jednego wydarzenia, w innych rozłożone są nawet na kilka tygodni. Tam gdzie jest ich więcej, zwyczajowo jednemu z nich nadaje się rangę obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Ciekawym zwyczajem jest gościnna wymiana kaznodziei, dzięki czemu podczas Tygodnia Modlitw w kościele danego wyznania wierni mogą posłuchać kazania wygłaszanego przez duchownego innej denominacji.

Za treści promujące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, takie jak są materiały z tekstami biblijnymi, modlitwy, liturgie nabożeństw, odpowiada Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polskie broszury przygotowuje natomiast Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Występowanie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek - Wtorek18.01.2022 - 25.01.2022Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022
Środa - Środa18.01.2023 - 25.01.2023Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023
Sobota - Sobota18.01.2025 - 25.01.2025Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2025
Niedziela - Niedziela18.01.2026 - 25.01.2026Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2026
Poniedziałek - Poniedziałek18.01.2027 - 25.01.2027Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2027
Wtorek - Wtorek18.01.2028 - 25.01.2028Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2028
Czwartek - Czwartek18.01.2029 - 25.01.2029Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2029
Piątek - Piątek18.01.2030 - 25.01.2030Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 stycznia