Dzień Hutnika 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Hutnika zostało 20 dni.

W 2024 roku Dzień Hutnika przypada na 4 maja (sobota).

4 maja wszyscy hutnicy obchodzą swoje święto. Celem Dnia Hutnika jest podziękowanie hutnikom za ciężką codzienną pracę.

Pierwsze obchody Dnia Hutnika odbyły się w 1962 roku. Od tego czasu w szkołach, akademiach hutniczych oraz zakładach pracy związanych z branżą corocznie odbywają się uroczystości – konferencje, festyny czy zawody sportowe. W tym dniu organizowanie są też nabożeństwa w miejscowościach, gdzie istnieją huty.

W Polsce od 1892 roku działa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) zrzeszający polskich techników oraz inżynierów związanych z przemysłem hutniczym. Głównym celem organizacji jest wzmocnienie roli środowiska technicznego. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Data powstania organizacji stała się inspiracją w uznaniu 2012 r., rokiem 120- letniej działalności polskiego ruchu stowarzyszeń branży hutniczej 1892 – 2012. Do organizacji należy około 2 tysiące członków działających w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, oddziale branżowym Karbochemii oraz w specjalistycznych jednostkach centralnych i terenowych. Członkowie Stowarzyszenia w codziennej pracy realizują hasło Stanisława Staszica: „być narodowi użytecznym”.

W latach 90. z przyczyn rozproszenia sektora stalowego, powołano Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, zrzeszającą huty żelaza i stali oraz przedsiębiorstwa z branż pracujących na potrzeby hutnictwa. Izba jest jedyną zorganizowaną reprezentacją przemysłu stalowego, a także pełni funkcję pośredniczącą między podmiotami członkowskimi a rządem i władzami regionalnymi. Organizacja chroni interesy każdego podmiotu członkowskiego, w szczególności w czasie współpracy między przedsiębiorstwami. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zajmuje się gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych sektorowych, opiniowaniem nowych i znowelizowanych aktów pranych oraz promowaniem hutnictwa jako nowoczesnej i ważnej gałęzi przemysłu. W ramach Hutniczej Izby działają zespoły eksperckie, fora dyrektorów, komisje problemowe. Organizacja współpracuje w pracach komitetów problemowych EUROFERu, WSA i ESTA oraz prowadzi działania edukacyjno-szkoleniowe i wydawnicze.

Patronem hutników jest św. Florian.

Występowanie Dnia Hutnika w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa04.05.2022Dzień Hutnika 2022
Czwartek04.05.2023Dzień Hutnika 2023
Niedziela04.05.2025Dzień Hutnika 2025
Poniedziałek04.05.2026Dzień Hutnika 2026
Wtorek04.05.2027Dzień Hutnika 2027
Czwartek04.05.2028Dzień Hutnika 2028
Piątek04.05.2029Dzień Hutnika 2029
Sobota04.05.2030Dzień Hutnika 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 4 maja