Dzień Hutnika 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Hutnika zostały 33 dni, czyli 1 miesiąc i 3 dni.

W 2023 roku Dzień Hutnika przypada na 4 maja (czwartek).

4 maja wszyscy hutnicy obchodzą swoje święto. Celem Dnia Hutnika jest podziękowanie hutnikom za ciężką codzienną pracę.

Pierwsze obchody Dnia Hutnika odbyły się w 1962 roku. Od tego czasu w szkołach, akademiach hutniczych oraz zakładach pracy związanych z branżą corocznie odbywają się uroczystości – konferencje, festyny czy zawody sportowe. W tym dniu organizowanie są też nabożeństwa w miejscowościach, gdzie istnieją huty.

W Polsce od 1892 roku działa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) zrzeszający polskich techników oraz inżynierów związanych z przemysłem hutniczym. Głównym celem organizacji jest wzmocnienie roli środowiska technicznego. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Data powstania organizacji stała się inspiracją w uznaniu 2012 r., rokiem 120- letniej działalności polskiego ruchu stowarzyszeń branży hutniczej 1892 – 2012. Do organizacji należy około 2 tysiące członków działających w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, oddziale branżowym Karbochemii oraz w specjalistycznych jednostkach centralnych i terenowych. Członkowie Stowarzyszenia w codziennej pracy realizują hasło Stanisława Staszica: „być narodowi użytecznym”.

W latach 90. z przyczyn rozproszenia sektora stalowego, powołano Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, zrzeszającą huty żelaza i stali oraz przedsiębiorstwa z branż pracujących na potrzeby hutnictwa. Izba jest jedyną zorganizowaną reprezentacją przemysłu stalowego, a także pełni funkcję pośredniczącą między podmiotami członkowskimi a rządem i władzami regionalnymi. Organizacja chroni interesy każdego podmiotu członkowskiego, w szczególności w czasie współpracy między przedsiębiorstwami. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zajmuje się gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych sektorowych, opiniowaniem nowych i znowelizowanych aktów pranych oraz promowaniem hutnictwa jako nowoczesnej i ważnej gałęzi przemysłu. W ramach Hutniczej Izby działają zespoły eksperckie, fora dyrektorów, komisje problemowe. Organizacja współpracuje w pracach komitetów problemowych EUROFERu, WSA i ESTA oraz prowadzi działania edukacyjno-szkoleniowe i wydawnicze.

Patronem hutników jest św. Florian.