Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2022

Obchody Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej były 17 dni temu.

W 2022 roku obchody Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej przypadły na 4 maja (środa).

Święto zostało ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku. 4 maja to również Międzynarodowy Dzień Strażaka.


Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa to straż pożarna Sił Zbrojnych

WOP spełnia w wojsku obowiązki Państwowej Straży Pożarnej. Jest też częścią systemu ochrony przeciwpożarowej kraju. Członkowie jednostki zapewniają bezpieczeństwo innym komórkom wojska podległym Ministrowi Obrony Narodowej. To Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej kieruje Wojskową Ochroną Przeciwpożarową.


Do zadań WOP-u należy organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych podczas pożarów i innych katastrof we wszelkich jednostkach Sił Zbrojnych. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa udziela też pomocy Państwowej Straży Pożarnej w czasie przeprowadzania akcji ratowniczych. Do zadań organizacji należy też rozpoznawanie zagrożeń pożarowych w jednostkach Sił Zbrojnych i szkolenie kadr.

Występowanie Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek04.05.2020Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2020
Wtorek04.05.2021Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2021
Czwartek04.05.2023Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2023
Sobota04.05.2024Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2024
Niedziela04.05.2025Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2025
Poniedziałek04.05.2026Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2026
Wtorek04.05.2027Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2027
Czwartek04.05.2028Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza
Holandia 🇳🇱 - Dzień Pamięci
Austria 🇦🇹 - Dzień św. Floriana (Górna Austria)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 4 maja