Dzień Kupca 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Kupca zostało 148 dni, czyli 4 miesiące i 26 dni.

W 2024 roku Dzień Kupca przypada na 8 grudnia (niedziela).

Dzień Kupca został ustanowiony w 1937 roku podczas pielgrzymki kupców na Jasną Górę. Podczas II wojny światowej dzień był obchodzony tylko dwukrotnie, a w 1949 roku ówczesne władze PRL-u wykreśliły to święto z kalendarza uroczystości. 8 listopada 1949 roku wprowadzono obowiązek przynależności kupców do organizacji społeczno-zawodowych. Święto zostało zamienione w spotkania opłatkowe członków Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług. Dopiero po przełomie politycznym w 1989 roku, wraz ze zmianą ustroju, powrócił na stałe Dzień Kupca. W tym Dniu odbywają się msze oraz uroczyste spotkania, na których zgodnie z tradycją odśpiewywany jest Hymn Kupiecki. Uroczyste obchody są także okazją do wręczenia odznaczeń osobom, które wyróżniły się w działalności społecznej oraz w pracy na rzecz Zrzeszeń Handlowców i Usługodawców.

W Polsce Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług powstała na początku XX wieku. 28 czerwca 1925 roku został zorganizowany Zjazd Zjednoczeniowy w Grudziądzu z udziałem kilkuset przedstawicieli stowarzyszeń, związków oraz kongregacji kupieckich z całej Polski. W czasie Zjazdu powołano Naczelną Radę Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego jako reprezentacje polskich kupców. Początkowo Naczelna Rada prowadziła działalność kredytową oraz zaopatrzeniową i pod jej patronatem znajdowały się szkoły, a także ośrodki szkoleniowe. W okresie przedwojennym odbyły się dwa Kongresy Kupiectwa Polskiego, w 1935 roku w Krakowie i w 1937 roku w Warszawie, w którym także uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Po zakończeniu II wojny światowej Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego zmieniła nazwę na Naczelną Radę Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług. W latach 1949-1989 organizacja uzyskała ograniczone możliwości reprezentowania interesów kilkudziesięciu tysięcy prywatnych kupców, gastronomików i usługodawców.

W latach 90. XX wieku, po zmianach ustrojowych rozpoczął się nowy etap organizacji, która od 2000 roku nosi nazwę - Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług i jest reprezentacją małych i średnich przedsiębiorstw. Patronem wszystkich kupców jest Merkury i to jego tarcza stanowi symbol firmowy Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Kupcy, oprócz Merkurego - mitycznego boga, mają swoją patronkę, której figurka znajduje się w Kleparzu - krakowski plac targowy, - w kapliczce Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, nazwanej Matką Bożą Kupiecką, która ma swoje święto 8 grudnia i stąd "Święto Kupca".