Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2021

Do najbliższych obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą zostały 193 dni, czyli 6 miesięcy i 12 dni.

W 2021 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą przypada na 2 maja (niedziela).

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku. Celem święta w aspekcie historycznym jest podkreślenie roli Polonii i Polaków za granicami kraju w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz udzielanej pomocy w najtrudniejszych chwilach dla kraju.

W tym dniu organizowane są w Polsce i w krajach zagranicznych festyny, spotkania oraz demonstracje patriotyczne. Corocznie odbywa się oficjalne spotkanie przedstawicieli Polonii z prezydentem Polski. Według danych statystycznych poza granicami kraju mieszka około 20 milionów osób o polskich korzeniach. Najwięcej Polaków mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Litwie i w Australii. W Stanach Zjednoczonych żyje prawie około 12,5 mln Polonii, zaś w Europie Wschodniej i Zachodniej prawie 5,8 mln osób o polskich korzeniach. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych największe wsparcie potrzebują Polacy zamieszkujący wschodnie tereny Europy, takie jak Ukraina, Litwa i Białoruś.

Od czasu przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, kraj opuścił co siódmy obywatel, a z każdym rokiem coraz więcej osób wyjeżdża. Wiele młodych pokoleń Polonusów nie zna języka polskiego. W celu wspierania oraz promocji języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą, Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Instytucja dąży do rozwijania różnych form kształcenia oraz stwarza możliwości uczniom do zdobywania wiedzy o ojczyźnie rodziców. ORPEG promuje kształcenie na odległość oraz wspiera ośrodki polonijne, nauczycieli i szkolne punkty konsultacyjne do nauczania języka polskiego wśród młodych osób. Uczniowie mają zapewniony swobodny dostęp do podręczników języka polskiego oraz pomocy dydaktycznych, a także mogą skorzystać z szerokiej oferty edukacji o kulturze i tradycjach Polski.

Występowanie Dnia Polonii i Polaków za Granicą w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek02.05.2019Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2019
Sobota02.05.2020Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2020
Poniedziałek02.05.2022Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2022
Wtorek02.05.2023Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2023
Czwartek02.05.2024Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2024
Piątek02.05.2025Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2025
Sobota02.05.2026Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2026
Niedziela02.05.2027Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Wielkanoc

Święta i obchody w kolejnych dniach po 2 maja