Dzień Flagi RP 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zostały 293 dni, czyli 9 miesięcy i 20 dni.

W 2025 roku Dzień Flagi RP przypada na 2 maja (piątek).

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. 5 października 2003 roku został złożony do laski marszałkowskiej poselski projekt zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, którego celem było ustanowienie między innymi Dnia Flagi RP. Data obchodów nawiązuje do czasu refleksji polskiego społeczeństwa nad historią Polski oraz staje się podkreśleniem Światowego Dnia Polonii. W uchwale z 12 lutego 2004 roku Senat RP zaproponował poprawki, odnoszące się do zastąpienia Dnia Flagi RP Dniem Orła Białego, ale Sejm odrzucił poprawkę i 20 lutego 2004 roku ustanowił Dzień Flagi. Dzień 2 maja także upamiętnia wyczyn żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej, którzy umieścili flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. W czasach PRL-u, w tym dniu obywatele musieli zdejmować flagi, aby nie przypominały o symbolice święta Trzeciego Maja.

Corocznie w tym dniu organizowane są akcje oraz manifestacje patriotyczne. W niektórych miastach tworzy się wspólnie z mieszkańcami biało-czerwoną flagę. Na przykład w 2009 roku w Bytomiu ponad 500 osób utworzyło flagę z uniesionych parasolek. Od niedawna praktykowany jest również zwyczaj noszenia kokardy narodowej. Symbolika została spopularyzowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jest nadal kontynuowana.

Barwy flagi polskiej są odwzorowaniem herbu, na którym uwidoczniony jest Orzeł Biały. Barwy flagi złożone są z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego. Zgodnie z zasadami heraldyki, pas górny reprezentuje białego orła, zaś dolny nawiązuje do czerwonego pola tarczy herbowej. Kolor biały symbolizuje wodę, wartości duchowej czystości oraz niepokalania. Kolor czerwony nawiązuje do ognia i krwi, a także oznacza odwagę i waleczność. Wygląd flagi państwowej precyzuje ustawa o godle, barwach i hymnie z 1980 roku. Ustawa określa dokładne wymiary symbolu narodowego.
W czasie wywieszania flagi należy pamiętać o oddaniu czci oraz szacunku. Ważne jest, aby nie dopuścić do sytuacji, w której flaga dotyka ziemi. Kiedyś uważano, że położenie flagi na ziemi symbolizuje poddanie się. Czasami osoby prywatne wywieszają flagę państwową z godłem, ale taka flaga przysługuje wyłącznie polskim placówkom dyplomatycznym, wojsku, portom, lotniskom oraz statkom handlowym.