Międzynarodowy Dzień Astrologii 2019

Obchody Międzynarodowego Dnia Astrologii były 67 dni, czyli 2 miesiące i 6 dni temu.

W 2019 roku Międzynarodowy Dzień Astrologii przypadł na 20 marca (środa).

Międzynarodowy Dzień Astrologii obchodzony jest w dniu równonocy marcowej, przypadającej na 20 lub 21 marca. Święto zostało ustanowione w 1993 roku przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Astrological Networking (AFAN), która zrzesza astrologów z całego świata.

Dzień obchodów związany jest z wejściem Słońca do znaku Barana, co w astrologii oznacza początek nowego roku astrologicznego. Pierwowzorem święta były astrologiczne weekendy AFAN, które dążyły do integracji między członkami organizacji a mediami oraz zajmowały się zbieraniem funduszy na prowadzenie zróżnicowanej działalności astrologicznej.

W tym dniu w wielu krajach odbywają się wydarzenia, imprezy oraz spotkania łączące miłośników astrologii. W Polsce głównym organizatorem Międzynarodowego Dnia Astrologii jest Polskie Towarzystwo Astrologiczne. PTA zostało zarejestrowane w 2009 roku i od tego czasu zajmuje się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej astrologii. Do głównych celów działalności Towarzystwa należy między innymi poznawanie oraz badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie, prowadzanie działalności edukacyjnej dotyczącej wiedzy astrologicznej, pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności członków PTA, prowadzenie badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego, rozwijanie kontaktów oraz współpracy z organizacjami astrologicznymi, a także ochrona zawodu i etosu astrologa. Każdego członka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego obowiązuje status organizacji, szczegółowo określający prawa i obowiązki członków oraz zarządu.

Pomimo, że astrologia w wyniku rozwoju nauk została odłączona od astronomii, to wciąż stanowi przedmiot badań nie tylko miłośników astrologii, ale także naukowców. Choć często podkreśla się brak naukowych i racjonalnych podstaw astrologii, zwłaszcza wróżb, to jednak wiele osób poszukuje przepowiedni u wróżek i wróżbitów. A należy pamiętać, że od niedawna zawód wróżbity mimo, że istnieje od kilku tysięcy lat, został oficjalnie wpisany na listę zawodów.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Astrologii w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek20.03.2017Międzynarodowy Dzień Astrologii 2017
Wtorek20.03.2018Międzynarodowy Dzień Astrologii 2018
Piątek20.03.2020Międzynarodowy Dzień Astrologii 2020
Sobota20.03.2021Międzynarodowy Dzień Astrologii 2021
Niedziela20.03.2022Międzynarodowy Dzień Astrologii 2022
Poniedziałek20.03.2023Międzynarodowy Dzień Astrologii 2023
Środa20.03.2024Międzynarodowy Dzień Astrologii 2024
Czwartek20.03.2025Międzynarodowy Dzień Astrologii 2025

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱

Święta i obchody w kolejnych dniach po 20 marca