Międzynarodowy Dzień Astrologii 2020

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Astrologii zostało 186 dni, czyli 6 miesięcy i 4 dni.

W 2020 roku Międzynarodowy Dzień Astrologii przypada na 20 marca (piątek).

Międzynarodowy Dzień Astrologii obchodzony jest w dniu równonocy marcowej, przypadającej na 20 lub 21 marca. Święto zostało ustanowione w 1993 roku przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Astrological Networking (AFAN), która zrzesza astrologów z całego świata.

Dzień obchodów związany jest z wejściem Słońca do znaku Barana, co w astrologii oznacza początek nowego roku astrologicznego. Pierwowzorem święta były astrologiczne weekendy AFAN, które dążyły do integracji między członkami organizacji a mediami oraz zajmowały się zbieraniem funduszy na prowadzenie zróżnicowanej działalności astrologicznej.

W tym dniu w wielu krajach odbywają się wydarzenia, imprezy oraz spotkania łączące miłośników astrologii. W Polsce głównym organizatorem Międzynarodowego Dnia Astrologii jest Polskie Towarzystwo Astrologiczne. PTA zostało zarejestrowane w 2009 roku i od tego czasu zajmuje się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej astrologii. Do głównych celów działalności Towarzystwa należy między innymi poznawanie oraz badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie, prowadzanie działalności edukacyjnej dotyczącej wiedzy astrologicznej, pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności członków PTA, prowadzenie badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego, rozwijanie kontaktów oraz współpracy z organizacjami astrologicznymi, a także ochrona zawodu i etosu astrologa. Każdego członka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego obowiązuje status organizacji, szczegółowo określający prawa i obowiązki członków oraz zarządu.

Pomimo, że astrologia w wyniku rozwoju nauk została odłączona od astronomii, to wciąż stanowi przedmiot badań nie tylko miłośników astrologii, ale także naukowców. Choć często podkreśla się brak naukowych i racjonalnych podstaw astrologii, zwłaszcza wróżb, to jednak wiele osób poszukuje przepowiedni u wróżek i wróżbitów. A należy pamiętać, że od niedawna zawód wróżbity mimo, że istnieje od kilku tysięcy lat, został oficjalnie wpisany na listę zawodów.