Światowy Dzień Poezji 2020

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Poezji zostały 183 dni, czyli 6 miesięcy i 1 dzień.

W 2020 roku Światowy Dzień Poezji przypada na 21 marca (sobota).

Corocznie Światowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca. Święto zostało zainicjowane przez UNESCO w 1999 roku. Głównym miejscem obchodów tego dnia jest Paryż i w tym czasie, organizowane są wydarzenia literackie, spotkania autorskie, warsztaty pisarskie, które promują czytanie, pisanie i publikowanie poezji w aspekcie międzynarodowym.

Według UNESCO, święto ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie". W Polsce koordynacją imprez organizowanych w Światowym Dniu Poezji zajmuje się Komitet Organizacyjny. W polskich miastach odbywają się wydarzenia poetyckie, na które zapraszani są goście z całego świata. Celem obchodów jest popularyzowanie w trakcie wydarzeń literackich rodzimej poezji i zagranicznej. Na spotkania przyjeżdżają poeci, dziennikarze i osoby związane z literaturą. W tym czasie także wręczane są nagrody, między innymi dla wybitnych polskich poetów i zagranicznych.

W drugiej połowie XX wieku święto poezji obchodzone było 15 października, w dniu urodzin wybitnego rzymskiego poety Wergiliusza. W niektórych krajach, ten dzień wciąż jest obchodzony w październiku lub w listopadzie, zaś w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, kwiecień jest symbolem poezji. W Polsce i na świecie organizowane są kampanie zachęcające do czytania i pisania poezji. Przykładem jest kampania pod tytułem „ Niektórzy lubią poezję” zainicjowana przez Fundację Wisławy Szymborskiej, w ramach realizacji testamentu polskiej poetki. Organizatorzy dążą do promowania czytania poezji i pragną podkreślić znaczenie poezji w łączeniu osób z różnych pokoleń i profesji. I tak w ramach kampanii ukazały się krótkie spoty filmowe, w których przedstawiciele polityki, kultury i sportu (na przykład Magdalena Cielecka, Anna Maria Jopek, Tomasza Majewski oraz Wojciech Waglewski) zachęcają do czytania poezji. W większych miastach zostały zaprezentowane plakaty oraz billboardy promujące poezję w codziennym życiu. I choć tylko „niektórzy lubią poezję”, to niewątpliwe wiersze są nośnikiem prawdziwych uczuć.