Światowy Dzień Pokoju 2022

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Pokoju zostało 106 dni, czyli 3 miesiące i 15 dni.

W 2022 roku Światowy Dzień Pokoju przypada na 1 stycznia (sobota).

Światowy Dzień Pokoju został ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1967 roku i obchodzony jest wraz z początkiem Nowego Roku. Papież w tym dniu skierował list do wszystkich ludzi bez względu na wyznawaną wiarę z prośbą, aby dzień 1 stycznia co roku stanowił wyraz nadziei i zapowiedź zachowania oraz propagowania pokoju na całym świecie. Według papieża Pawła VI Światowy Dzień Pokoju powinien stanowić symbol pragnienia każdego, kto dąży do przeciwstawiania się konfliktom i wszelkim sytuacjom zagrażającym poczuciu bezpieczeństwa oraz pokoju. W myśl słów zawartych w liście, rok kalendarzowy symbolizujący rytm życia ludzkiego, staje się wyrazem nowych nadziei i obietnic pokoju, opartego na równowadze sprawiedliwości i dobroczynności. Wszystkie narody, instytucje międzynarodowe i religijne, ruchy kulturalne, społeczne i polityczne, a wreszcie każda osoba zainteresowana nie tylko głoszeniem pokoju ale prowadzeniem wszelkich inicjatyw związanych z zapobieganiem nieporozumieniom i rozwiązywaniem konfliktów, przyłącza się do obchodzenia Światowego Dnia Pokoju.

Każdego roku papież wygłaszając orędzie porusza aktualne zagadnienia i problemy dotyczące sytuacji pokoju na świecie. Temat pierwszego orędzia papieża Jana Pawła II w 1979 roku brzmiał „Osiągniemy pokój wychowując do pokoju” i zawierało zasady postępowania dążącego do przywrócenia oraz zachowania pokoju. Papież Jan Paweł II zwrócił szczególną uwagę na prawidłowe kształtowanie i wychowywanie oparte na zasadach pokoju. W 2005 roku papież Jan Paweł II wygłosił ostatnie orędzie pod tytułem: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Pokoju stanowiło wyraz siły dobra, które potrafi zwyciężyć każde zło. Papież w swoich słowach, podkreślił znaczenie sprawiedliwego podziału dóbr i niesienia pomocy biedniejszym państwom. W 2014 roku papież Franciszek wygłosił z kolei orędzie „Braterstwo podstawą i drogą do pokoju”, wzywając do zaprzestania wojen. Papież podkreślając znaczenie rodziny, jako źródła braterstwa i miłości, pragnął zwrócić uwagę na dążenie do jedności oraz przeciwstawieniu się „globalnej obojętności”. Zwierzchnik Kościoła stara się dostosować orędzie w ten sposób, by poruszało aktualne problemy, o czym może świadczyć motto na 2018 rok „Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju”.

Światowy Dzień Pokoju w swoim zamierzeniu przeciwstawia się wszelkim konfliktom i wraz z corocznymi słowami papieża niesie wiarę oraz nadzieję na zachowanie lub odzyskanie, tak ważnej stabilizacji.

Występowanie Światowego Dnia Pokoju w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa01.01.2020Światowy Dzień Pokoju 2020
Piątek01.01.2021Światowy Dzień Pokoju 2021
Niedziela01.01.2023Światowy Dzień Pokoju 2023
Poniedziałek01.01.2024Światowy Dzień Pokoju 2024
Środa01.01.2025Światowy Dzień Pokoju 2025
Czwartek01.01.2026Światowy Dzień Pokoju 2026
Piątek01.01.2027Światowy Dzień Pokoju 2027
Sobota01.01.2028Światowy Dzień Pokoju 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Wielka Brytania 🇬🇧 - Nowy Rok
Niemcy 🇩🇪 - Nowy Rok
Włochy 🇮🇹 - Nowy Rok
Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Nowy Rok
Francja 🇫🇷 - Nowy Rok
Kanada 🇨🇦 - Nowy Rok
Holandia 🇳🇱 - Nowy Rok
Austria 🇦🇹 - Nowy Rok
Irlandia 🇮🇪 - Nowy Rok
Czechy 🇨🇿 - Nowy Rok
Hiszpania 🇪🇸 - Nowy Rok
Litwa 🇱🇹 - Nowy Rok
Litwa 🇱🇹 - Dzień Flagi Litewskiej

Święta i obchody w kolejnych dniach po 1 stycznia