Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2023

Obchody Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi były 84 dni, czyli 2 miesiące i 23 dni temu.

W 2023 roku obchody Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi przypadły na 12 września (wtorek).

Historia Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi


Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi ma swoje źródło w hiszpańskiej diecezji Cienca, która w 1513 roku otrzymała pozwolenie Stolicy Apostolskiej na obchód takiego święta. Obchodzono je wówczas 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. Nie wiadomo, czy wydarzenie zyskałoby popularność w innych krajach, gdyby nie zwycięstwo króla polskiego Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku. Nasz władca bezgranicznie ufał Maryi - w drodze na odsiecz wiedeńską pomodlił się w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich, wziął również udział w mszy w Kahlenbergu. Przed bitwą na chorągwiach nakazał wypisać imię Maryja, żołnierze z takim okrzykiem na ustach rozbili Turków.

Po tym zwycięstwie, Papież Innocenty XI, ustanowił Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi dla całego Kościoła katolickiego. Na datę obchodów wybrano niedzielę po święcie Narodzenia Maryi, w 1911 roku zmieniono ją na 12 września, czyli rocznicę zwycięstwa nad Turkami.

Obchody Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi


Obchód Najświętszego Imienia Maryi ma rangę wspomnienia dowolnego. Ma ono na celu przypominanie o przywilejach, jakie otrzymała Maryja od Boga oraz o łaskach, jakie wierni otrzymali od Boga za jej wstawiennictwem. Jest to też okazja do podziękowania za zwycięstwo Sobieskiego nad Wiedniem i uratowanie chrześcijaństwa przed Turkami. Dlatego też wydarzenie to cieszy się popularnością w Polsce i Austrii, a także w Niemczech.

W kościele pomocniczym w Białymstoku - Starosielcach oraz w Zawykach 12 września jest uroczystością tytułu kościoła. Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi jest też wyjątkowo celebrowane w diecezji katowickiej, ponieważ zbiega się ze wspomnieniem patronki diecezji, Matki Bożej Piekarskiej, To przed jej cudownym wizerunkiem modlił się podczas wyprawy na Wiedeń Jan III Sobieski.

W naszym kraju kult Maryi jest bardzo silny, świadczy o tym fakt, że jest ona Królową Polski. Imię Maryja cieszyło się u nas zawsze dużą czcią, do tego stopnia, że przez długi czas nie nadawano go dziewczynkom przez wzgląd na Matkę Bożą. Zamiast tego wybierano Marianna lub Maryna.

Rodzice Maryi, Joachim i Anna, wybrali to imię dla córki za wskazaniem Bożym. Pierwszy raz pojawiło się ono w Księdze Wyjścia, nosiła je siostra Mojżesza. Posiada ono wiele znaczeń, jego etymologia nie jest jednoznacznie określona. Najczęściej tłumaczy się je jako „Pani” lub „Mój Pan jest wielki".

Występowanie Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela12.09.2021Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2021
Poniedziałek12.09.2022Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2022
Czwartek12.09.2024Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2024
Piątek12.09.2025Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2025
Sobota12.09.2026Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2026
Niedziela12.09.2027Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2027
Wtorek12.09.2028Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2028
Środa12.09.2029Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 września