Dzień Konstytucji na Litwie 2023

Obchody Dnia Konstytucji na Litwie były 47 dni, czyli 1 miesiąc i 16 dni temu.

W 2023 roku obchody Dnia Konstytucji na Litwie przypadły na 25 października (środa).

Konstytucja Litwy stanowi podstawowym akt prawny kraju. Jako ustawa zasadnicza posiada najwyższą moc prawną w całym państwie.

Przyczynek do Konstytucji

11 marca 1990r. czyli w dniu kiedy Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłosiła proklamację „O przywróceniu niepodległości państwa litewskiego” została przyjęta tymczasowa konstytucja, która była bazą do stworzenie obecnej ustawy. Pracę nad tym najważniejszym dokumentem dla Litwinów posuwały się dosyć szybko i ostatecznie konstytucja została uchwalona 6 listopada 1992r. a zaaprobowana podczas ogólnokrajowego referendum 25 października. Od tamtej pory to właśnie ta data jest uznawana za termin obchodów Dnia Konstytucji (Konstitucijos diena).

Świętowanie Dnia Konstytucji

Tego dnia na Litwie prezydent wygłasza orędzie do narodu litewskiego i odbiera szereg gratulacji od innych państw. Oprócz tego prowadzone są liczne dyskursy dotyczące inicjatyw wolnościowych oraz odbywają się zgromadzenia, podczas których politycy różnych formacji przemawiają i debatują ze sobą.

Z uwagi na to, że to święto nie jest dniem wolnym dla mieszkańców Litwy, nie są organizowane żadne szczególne przemarsze i pochody. Dzień Konstytucji jest raczej przyczynkiem dla Litwinów do różnych ciekawych dyskusji we własnym gronie.