Dzień Higieny Menstruacyjnej 2022

Obchody Dnia Higieny Menstruacyjnej były 81 dni, czyli 2 miesiące i 20 dni temu.

W 2022 roku obchody Dnia Higieny Menstruacyjnej przypadły na 28 maja (sobota).

Dzień Higieny Menstruacyjnej (ang. Menstrual Hygiene Day) to coroczny dzień podnoszenia świadomości obchodzony w dniu 28 maja, aby podkreślić znaczenie dobrego zarządzania higieną menstruacyjną. Dzień ten został zainicjowany przez niemiecką organizację pozarządową WASH United w 2014 roku i ma na celu przynieść korzyści kobietom i dziewczętom na całym świecie. Wybrano dzień 28-ego, jako swoisty symbol, gdyż średnia długość cyklu miesiączkowego to właśnie 28 dni.

W krajach o niskich dochodach wybór materiałów higienicznych dla dziewcząt i kobiet jest często ograniczony przez koszty, dostępność i normy społeczne. Odpowiednie urządzenia sanitarne i dostęp produktów higienicznych to tylko jeden aspekt zagadnienia. Równie ważne jest tworzenie kultury sprzyjającej dyskusji i zapewniającej odpowiednie wykształcenie kobietom i dziewczętom. Badania wykazały, że brak dostępu do produktów do zarządzania higieną menstruacyjną może powodować nieobecność dziewcząt w szkole w czasie miesiączki.

Dzień Higieny Menstruacyjnej stwarza okazję do rozpowszechnienia informacji w mediach, w tym w mediach społecznościowych . Publiczne kampanie informacyjne mogą pomóc zaangażować decydentów w dialog polityczny. Dzień oferuje okazję do aktywnego popierania integracji zarządzania higieną menstruacyjną z globalnymi, krajowymi i lokalnymi politykami i programami.

Występowanie Dnia Higieny Menstruacyjnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek28.05.2020Dzień Higieny Menstruacyjnej 2020
Piątek28.05.2021Dzień Higieny Menstruacyjnej 2021
Niedziela28.05.2023Dzień Higieny Menstruacyjnej 2023
Wtorek28.05.2024Dzień Higieny Menstruacyjnej 2024
Środa28.05.2025Dzień Higieny Menstruacyjnej 2025
Czwartek28.05.2026Dzień Higieny Menstruacyjnej 2026
Piątek28.05.2027Dzień Higieny Menstruacyjnej 2027
Niedziela28.05.2028Dzień Higieny Menstruacyjnej 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 28 maja