Dzień Higieny Menstruacyjnej 2024

Obchody Dnia Higieny Menstruacyjnej były 54 dni, czyli 1 miesiąc i 23 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Higieny Menstruacyjnej przypadły na 28 maja (wtorek).

Dzień Higieny Menstruacyjnej (ang. Menstrual Hygiene Day) to coroczny dzień podnoszenia świadomości obchodzony w dniu 28 maja, aby podkreślić znaczenie dobrego zarządzania higieną menstruacyjną. Dzień ten został zainicjowany przez niemiecką organizację pozarządową WASH United w 2014 roku i ma na celu przynieść korzyści kobietom i dziewczętom na całym świecie. Wybrano dzień 28-ego, jako swoisty symbol, gdyż średnia długość cyklu miesiączkowego to właśnie 28 dni.

W krajach o niskich dochodach wybór materiałów higienicznych dla dziewcząt i kobiet jest często ograniczony przez koszty, dostępność i normy społeczne. Odpowiednie urządzenia sanitarne i dostęp produktów higienicznych to tylko jeden aspekt zagadnienia. Równie ważne jest tworzenie kultury sprzyjającej dyskusji i zapewniającej odpowiednie wykształcenie kobietom i dziewczętom. Badania wykazały, że brak dostępu do produktów do zarządzania higieną menstruacyjną może powodować nieobecność dziewcząt w szkole w czasie miesiączki.

Dzień Higieny Menstruacyjnej stwarza okazję do rozpowszechnienia informacji w mediach, w tym w mediach społecznościowych . Publiczne kampanie informacyjne mogą pomóc zaangażować decydentów w dialog polityczny. Dzień oferuje okazję do aktywnego popierania integracji zarządzania higieną menstruacyjną z globalnymi, krajowymi i lokalnymi politykami i programami.