Światowy Dzień Głodu 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Głodu zostały 2 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Głodu przypada na 28 maja (wtorek).

Rozpoczęty w 2011 roku Światowy Dzień Głodu (ang. World Hunger Day) to inicjatywa The Hunger Project, której celem jest zwiększenie świadomości na temat 821 milionów ludzi żyjących w chronicznym głodzie na całym świecie. Dzień ma na celu świętowanie trwałych rozwiązań problemu głodu i ubóstwa oraz zainspirowanie wszystkich do bycia częścią rozwiązania!

Walka z głodem to nie tylko jedzenie. Głód i ubóstwo są nierozerwalnie związane z szeregiem zagadnień, w tym: godnych możliwości pracy, zdrowia, edukacji, sprawiedliwości społecznej, praw kobiet i dziewcząt, środowiska i zmian klimatu.

Koniec z głodem i ubóstwem jest możliwy, gdy ludzie mają niezbędne narzędzia i zasoby, a rozwiązania są kierowane przez społeczność - przez i dla ludzi żyjących w warunkach chronicznego głodu. Kiedy dzieci otrzymują edukację, a kobiety mają dostęp do opieki zdrowotnej i technologii, mają możliwość budowania lepszej przyszłości dla siebie i swoich społeczności. Uważamy, że wypełnienie luk w dostępie do tych podstawowych zasobów jest trwałym i decydującym krokiem w kierunku zakończenia głodu i ubóstwa.

Projekt Hunger wykorzystuje innowacyjne, holistyczne podejście, które rozwiązuje wszystkie te problemy, i umożliwia żyjącym w głodzie osobom stanie się agentami ich własnego rozwoju i podniesienia ich społeczności powyżej granicy ubóstwa na dobre - jest to trwały koniec ubóstwa.

Dostęp do technologii wpływa na globalny głód

Chociaż znaczna część świata ma powszechny dostęp do technologii, około 40% światowej populacji nadal nie ma nawet dostępu do Internetu. Dostęp do Internetu w krajach o niskich dochodach może przynieść szczególne korzyści kobietom, oferując im rozszerzone możliwości kształcenia. Edukacja dziewcząt i kobiet ma ogromny wpływ na eliminację ubóstwa i ogólny rozwój. Edukacja, jaką otrzymują młode kobiety, nie tylko w zakresie edukacji technicznej, ale także ich ciała i opieki zdrowotnej, owocuje zdrowszymi, niezależnymi i pewnymi siebie kobietami, które mogą skuteczniej przyczyniać się do lokalnej i globalnej gospodarki.

Dostęp do opieki zdrowotnej

Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia wszystkich ludzi, bez względu na to, gdzie mieszkają, ma kluczowe znaczenie dla zakończenia głodu. Kiedy ludzie mają dostęp do opieki zdrowotnej, mogą łatwiej wieść zdrowe, samodzielne życie.

O projekcie

The Hunger Project to pozarządowa międzynarodowa organizacja założona 1977 r. Organizacja posiada partnerów w ponad 20 krajach świata i działa globalnie, głównie w Afryce, Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej, wspierając około 16 tys społeczności. Ale problem głodu i ubóstwa występuje także w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że w Polsce w skrajnym ubóstwie żyje około 2 mln osób. Fakt, że dość mocno rozbudowane programy socjalne sprawiają, że w Polsce realny problem głodu praktycznie nie występuje, ale nie eliminuje to ubóstwa. Samorządy terytorialne rocznie wydają blisko 60 mld złotych na opiekę społeczną (wydatki na wojsko to rząd 12 mld zł., a na ochronę zdrowia około 100 mld zł.)

Zakończenie głodu

W The Hunger Project wierzą, że zakończenie głodu jest możliwe, gdy ludzie mają dostęp do narzędzi, zasobów i wiedzy, aby stać się agentami zmian, wyciągając siebie - i swoje społeczności - z głodu i biedy na dłuższą metę.

Rozwiązanie problemu głodu nie polega na rozdawaniu pieniędzy i podejściu odgórnym, ale na podejściu oddolnym, które zaczyna się od kobiet, współpracuje z samorządami lokalnymi i mobilizuje społeczności do podejmowania samodzielnych działań.