Europejski Dzień Seniora 2022

Obchody Europejskiego Dnia Seniora były 46 dni, czyli 1 miesiąc i 15 dni temu.

W 2022 roku obchody Europejskiego Dnia Seniora przypadły na 20 października (czwartek).

Europejski Dzień Seniora podobnie jak Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest świętem osób w podeszłym wieku. W tym dniu szczególną uwagę zwraca się na problemy seniorów w różnych dziedzinach życia.

Według szacunków, na kontynencie europejskim starsze osoby stanowią już około 20% liczby wszystkich mieszkańców. Zauważalny proces starzenia demograficznego przyczynia się do powstawania nowych problemów, które wymagają opracowania odpowiednich rozwiązań. To nie tylko problemy zdrowotne, ale również ekonomiczne i społeczne. Nadal zdarzają się sytuacje, gdy osoby starsze są marginalizowane przez resztę społeczeństwa i traktowane jako niepotrzebny oraz ciężki balast. A to seniorzy są skarbnicą wiedzy i doświadczenia, które wpływają na kształtowanie i funkcjonowanie społeczeństwa. To osoby starsze nieraz poświęciły swoją młodość oraz siły na wychowywanie dzisiejszego pokolenia. Również seniorzy są ostoją kultury i dawnych tradycji, które świadczą o niematerialnym dorobku danego społeczeństwa.

W Europie szczególnie doceniany jest potencjał osób starszych, na co wskazuje Karta Praw Podstawowych, w której istnieje zapis mówiący, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”. A jak wygląda sytuacja osób starszych w Polsce? W prowadzonym rankingu ONZ Global Age Watch (GAW) i rankingu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Human Capital Index (HCI), pod względem jakości życia seniorów Polska jest na ostatnim miejscu w UE i plasuje się w na podobnym poziomie, co Sri Lanka i Urugwaj. W Polsce osoby starsze narażone są na dyskryminację oraz samotność ze strony społeczeństwa. Niestety, często osoby starsze mają ograniczony dostęp do usług zdrowotnych oraz miejsc publicznych. Nieprzystosowana infrastruktura miast i uprzedzenia stają się powodem do zamykania seniorów w czterech ścianach. A to osoby starsze potrzebują szczególnej opieki ze strony młodszego pokolenia. Zwłaszcza, że starość jest ostatnim etapem życia, w którym niezbędne jest godnego traktowanie.