Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2024

Do najbliższych obchodów Dnia św. Łukasza Ewangelisty zostały 123 dni, czyli 4 miesiące i 1 dzień.

W 2024 roku Dzień św. Łukasza Ewangelisty przypada na 18 października (piątek).

Św. Łukasz pamiętany jest nie tylko jako autor Ewangelii, ale i jako lekarz. W dniu jego święta, a więc 18 października, podczas nabożeństw homilie kierowane są przede wszystkim do pracowników służby zdrowia.

Św. Łukasz Ewangelista


Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej i był poganinem. Wykonywał zawód lekarza, należał do ludzi wykształconych i oczytanych. Jako jedyny z ewangelistów nie poznał osobiście Jezusa, dołączył do jego wyznawców około 7 lat po śmierci Syna Bożego. Swoją Ewangelię oraz Dzieje Apostolskie, których również jest autorem, oparł na innych źródłach (w tym Ewangelii św. Marka) oraz relacjach świadków. Jako że sam przyjął wiarę w Jezusa, wiele informacji zawartych w swoim życiowym dziele skierowanych jest do mieszkańców gminy chrześcijańskiej złożonej z wiernych nawróconych z pogaństwa. Z drugiej strony jako jedyny z ewangelistów opisał niektóre istotne wydarzenia, w tym scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Chrystusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy czy ofiarowanie Jezusa. Z tego względu nazywa się go autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa.

Łukasz około 50 roku spotkał św. Pawła i przyłączył się do niego jako uczeń. Towarzyszył mu w podróżach apostolskich, jako jedyny pozostał przy nim w więzieniu w Rzymie. W tym czasie Łukasz najprawdopodobniej pozyskał wiele wiadomości, które przekazał później w swojej Ewangelii. Po męczeńskiej śmierci św. Pawła trudno wskazać czym się zajmował. Jedna z wersji mówi, że nauczał w Gali i Macedonii oraz że został męczennikiem za wiarę, inna że dożył w spokoju sędziwego wieku w Achai w Grecji, w Beocji. Do dziś zresztą nie wiadomo, gdzie znajduje się jego grób, relikwie posiadają Efez, Beocja, Wenecja i Padwa.

Obchody Dnia św. Łukasza


Dzień św. Łukasza Ewangelisty przypada 18 października. Jako że jest on patronem lekarzy, w dniu jego święta homilie kierowane są do pracowników służby zdrowia, a więc także do pielęgniarek, ratowników medycznych, psychologów czy farmaceutów. Św. Łukasz to opiekun ubogich, pokrzywdzonych i grzeszników. W średniowieczu w tym dniu odprawiano msze, na które przychodzili biedni czy żebracy, należało ich traktować wtedy z szacunkiem.

Dawniej na cześć ewangelisty odprawiano różne gusła, zwłaszcza na terenach wiejskich. Wierzono, że tzw. kartki Łukasza uleczą chorych oraz kobiety po trudnym porodzie, a także zwierzęta. Chłopi uważali że wspomnienie świętego to czas wróżb i przewidywań oraz początek zbiorów buraków. Popularne było też przysłowie „Na święty Łukasz próżno grzybów szukasz; rydz jeszcze się zawadzi, jeśli go mróz nie zdradzi”.

Inne przysłowie „Święty Łukasz angelista odmalował ołtarz z czysta” nawiązuje do tego, że jest on patronem malarzy. Miał duży talent, rysował m. in. portrety Jezusa, Apostołów i Maryi. Niektórzy twierdzą nawet, że ikona Matki Bożej znajdująca się w jasnogórskim klasztorze jest jego autorstwa, jednak jest to mało prawdopodobne.

Św. Łukasz jako patron


Święty Łukasz jest czczony jako patron Hiszpanii, introligatorów, lekarzy chirurgów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, historyków, notariuszy oraz złotników.

Występowanie Dnia św. Łukasza Ewangelisty w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek18.10.2022Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2022
Środa18.10.2023Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2023
Sobota18.10.2025Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2025
Niedziela18.10.2026Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2026
Poniedziałek18.10.2027Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2027
Środa18.10.2028Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2028
Czwartek18.10.2029Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2029
Piątek18.10.2030Dzień św. Łukasza Ewangelisty 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 października