Światowy Dzień Statystyki 2025

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Statystyki zostało 489 dni, czyli 1 rok 4 miesiące i 2 dni.

W 2025 roku Światowy Dzień Statystyki przypada na 20 października (poniedziałek).

Światowy Dzień Statystyki (World Statistics Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 3 czerwca z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi społecznej na usługi świadczone przez globalny System Informacji Statystycznej (SIS). W tym Dniu organizowane są w krajach członkowskich ONZ konferencje, seminaria i spotkania naukowe, które promują wiedzę o roli statystyki w procesie decydowania o kierunkach rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Obchody Święta dążą do wzmocnienia zaufania społeczeństwa do statystyki publicznej oraz są okazją do podziękowania statystykom za ich codzienną pracę. Często opracowane i upowszechnione dane statystyczne stanowią nieocenioną pomoc przy podejmowaniu wielu ważnych decyzji przez rządy państw lub instytucje gospodarcze. Święto obchodzone jest co 5 lat począwszy od 2010 roku.

Europejski System Statystyki stanowi system statystyki oficjalnej Unii Europejskiej. W ramach tego organu w Unii Europejskiej funkcjonuje komitet ds. europejskiego systemu statystycznego (ESSC). Głównym zadaniem tej instytucji jest wieloletnie i operatywne programowanie badań statystycznych dla potrzeb UE. ESSC również dąży do harmonizacji metodologicznych badań oraz dąży do wymiany i udostępniania informacji. Organem koordynującym pracę systemu statystyki UE jest urząd statystyczny Komisji Europejskiej (EUROSTAT). Według Algirdas Šemety, komisarza odpowiedzialnego za Eurostat: „Dane statystyczne o wysokiej jakości mają zasadnicze znaczenie dla podejmowania decyzji w oparciu o fakty i dla należytego wdrażania polityk UE. Odgrywają one także inną ważną rolę, ponieważ pomagają obywatelom w rozumieniu UE i przyczyniają się do ich udziału w procesie demokratycznym”.

W Polsce głównym organem odpowiedzialnym za opracowywanie oraz publikowanie danych statystycznych jest Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wraz z wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi stanowi on bardzo ważny segment infrastruktury państwa oraz integralną część światowego oraz europejskiego systemy statystycznego.
Od 2009 roku w Polsce corocznie, 9 marca jest obchodzone podobne święto Dzień Statystyki Polskiej.