Hubertus 2024

Do najbliższych obchodów Hubertusa zostały 162 dni, czyli 5 miesięcy i 9 dni.

W 2024 roku Hubertus przypada na 3 listopada (niedziela).

Święto myśliwych zwane Hubertusem organizowane jest także przez leśników oraz jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno-zimowego około 3 listopada. Nazwa pochodzi od św. Huberta, który jest patronem myśliwych oraz jeźdźców, zaś w Kościele katolickim wspomnienie liturgiczne św. Huberta obchodzone jest 3 listopada.

Historia Święta rozpoczyna się od wielkich polowań w 1444 roku. W Polsce kult św. Huberta, nazywany hubertowinami bądź huberturem, sięga XVIII wieku oraz czasów saskich. W okresie II Rzeczypospolitej, pierwszym organizatorem polowań hubertowskich w Spale był prezydent Ignacy Mościcki. Polowanie odbyło się 3 listopada 1930 roku. W okresie międzywojennym polowanie w Spale gromadziło elity polityczne i arystokrację II Rzeczypospolitej. Po zakończeniu II wojny światowej i kilkudziesięcioletniej przerwie, pierwszy Hubertus został zorganizowany w 2000 roku przez myśliwych z okręgu piotrkowskiego i leśników z Nadleśnictwa Spała z inicjatywy księdza Dariusza Łosiaka. Ogólnopolski Hubertus w Spale jako tradycyjne święto myśliwych i jeźdźców, odbyło się po raz pierwszy w 2003 roku, uzyskując honorowy patronat Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Do dziś w polskiej tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją do inicjowania zbiorowych polowań o charakterze szczególnie uroczystym, z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów myśliwskich. Myśliwi witają się zawołaniem „darz bór”, zakładają najlepszą odzież myśliwską oraz świętują pod sztandarem danego koła łowieckiego. Często główne obchody poprzedzone są mszami świętymi w intencjach myśliwych. Polowania hubertowskie kończą się wspólną biesiadą myśliwych, zaś wśród jeźdźców inicjowana jest gonitwa zwana Hubertusem konnym, podczas której konno ściga się lisa, czyli jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Zwycięzcą jest osoba, która zerwie lisa, zaś w nagrodę nabywa prawo do wykonania rundy honorowej wokół miejsca pogoni.

Hubertusy są również okazją do składania próśb do patrona o udane polowania oraz wręczania odznaczeń, na przykład od koła łowieckiego – tytułu króla strzelca, króla pudlarzy, czy od Polskiego Związku Łowieckiego medali.

Od kilku lat dochodzi w tym dniu do różnych blokad i zakłóceń obchodów przez działaczy ekologicznych i przeciwników polowania na zwięrzęta. Aktywiści w ten sposób protestują przeciw myśliwym i w ten sposób wyrażają swój sprzeciw wobec strzelania do zwierząt. Budzi to duże kontrowersje, bo ściera się nowoczesne podejście z wielowiekową tradycją polowań.