Dzień Wyzwolenia Afryki 2022

Do najbliższych obchodów Dnia Wyzwolenia Afryki zostało 9 dni.

W 2022 roku Dzień Wyzwolenia Afryki przypada na 25 maja (środa).

Dzień Wyzwolenia Afryki (dawniej Dzień Wolności Afryki) został ustanowiony w 1968 roku przez Organizację Jedności Afrykańskiej (OJA, od 2002 roku – Unia Afrykańska). Pierwsza Konferencja Niepodległych Krajów Aryki miała miejsce w Akrze (Ghana) 15 maja 1958 roku.

Konferencja została zorganizowana przez przywódców krajów afrykańskich oraz aktywistów politycznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządów Etiopii, Ghany, Liberii, Libii, Maroka, Sudanu, Tunezji, Zjednoczonej Republiki Arabskiej, a także przedstawiciele algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN) oraz kameruńskiego Związku Ludów Kamerunu (UPC). Konferencja była pierwszym panafrykańskim spotkaniem, które odbyło się na Czarnym Lądzie. Panafrykanizm oznaczał ruch polityczny wskazujący na odrębną tożsamość duchową ludności afrykańskiej i pochodzenia afrykańskiego oraz podkreślał znaczenie współpracy politycznej. W latach 50. i 60. XX wieku rozpoczął się okres instytucjonalizmu panafrykanizmu oraz inicjowanie lokalnych organizacji i konfederacji. Od 1963 roku strukturą panafrykanizmu była Organizacja Jedności Afrykańskiej, w której w 2002 roku funkcje zostały przejęte przez Unie Afrykańską.

Celem Konferencji było ustanowienie Dnia Wolności Afryki, aby Dzień „co roku podkreślił dokonujący się postęp ruchu wyzwoleńczego i symbolizował zdecydowanie ludów Afryki, by uwolnić się spod obcej dominacji i eksploatacji". W 1963 roku w Addis Abebie (Etiopia) odbył się zjazd przywódców z 30 niepodległych krajów afrykańskich w celu powołania Organizacji Jedności Afrykańskiej. W trakcie przełomowego spotkania przesunięto datę obchodów święta z 15 na 25 maja oraz zmieniono nazwę na Dzień Wyzwolenia Afryki (African Liberation Day). W tym dniu także rozpoczyna się Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria. Tydzień został zainicjowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 6 grudnia 1999 rok rezolucją 54/91. W 1972 roku ustanowiono Tydzień Solidarności Walczącymi o Wolność, Niepodległość i Równe Prawa Kolonialnymi Ludami Południowej Afryki, Gwinei Bissau i Wysp Zielonego Przylądka i w swoim zamierzeniu nawiązywał do obchodów Dnia Wyzwolenia Afryki.