Pierwszy Dzień Wiosny 2021

Do najbliższych obchodów Pierwszego Dnia Astronomicznej Wiosny zostało 219 dni, czyli 7 miesięcy i 7 dni.

W 2021 roku Pierwszy Dzień Wiosny przypada na 20 marca (sobota).

Wiele osób z utęsknieniem czeka na pierwszy dzień wiosny. Wraz z nastaniem ciepłych i długich dni rozkwita przyroda, a w człowieku budzi się energia, chęć do wykonywania najtrudniejszych nawet wyzwań. Single wierzą, że na wiosnę poznają swoją miłość, dzieci powoli już myślą o wakacjach, starsi o urlopach. Kiedy przypada ten długo wyczekiwany dzień?


Kiedy przypada pierwszy dzień wiosny?

Pod terminem pierwszy dzień wiosny należy rozróżnić wiosnę astronomiczną i kalendarzową. Astronomiczna związana jest z równonocą wiosenną, czyli momentem w roku, kiedy dzień i noc trwają tak samo długo. Po nastąpieniu równonocy Słońce przechodzi przez punkt Barana i przez pół roku będzie oświetlać mocniej półkulę północną, na której położona jest Polska. Wiosna kalendarzowa zawsze przypada 21 marca. Zdarza się, że pierwszy dzień astronomicznej wiosny i wiosna kalendarzowa zbiegają się w czasie.

W 325 n.e. równonoc wiosenna wypadała 21 marca i sobór nicejski sugerował sie tym terminem, by obliczyć datę święcenia Wielkanocy. Jednak ze względu na niedokładność kalendarza juliańskiego, w XVI wieku równonoc przesunęła się na 11 marca. W wyniku wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w 1582 roku, termin równonocy wypada stale w okolicach 21 marca.

W pierwszy dzień wiosny kalendarzowej odbywa się wiele różnych świąt, jak choćby Międzynarodowy Dzień Astrologii, Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Planetariów, Światowy Dzień Poezji, Dzień Wagarowicza czy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.


Zwyczaje naszych przodków nadal żywe

Jak dawniej witano pierwszy dzień wiosny? Nasi przodkowie podchodzili do tego z wielkim rozmachem i poważaniem. Słowianie celebrowali Jare Święto (Jare Gody), a jego głównym symbolem było topienie lub palenie słomianej kukły zwanej Marzanną. To bogini zimy oraz śmierci, jej topienie wraz z końcem zimy przeciwstawiało ją reprezentującemu wiosnę Jaryle, oraz miało zapewnić odejście wszelkich chorób. Działo się to w okolicy równonocy wiosennej, wypadającej 21 marca. Ten zwyczaj przetrwał do dziś – w pierwszy dzień wiosny w wielu miejscach w naszym kraju topi się marzannę. O tę tradycję dbają m. in. uczniowie szkół czy zespoły folklorystyczne. Przebieg obrzędu jest wszędzie podobny – pochód dzieci i dorosłych niesie własnoręcznie zrobione marzanny nad rzekę, gdzie przy tradycyjnych pieśniach wrzuca się je do wody. Prasłowianom także towarzyszyły przy tej okazji śpiewy, gra na instrumentach, tańce czy klekot grzechotek.

Dawniej by przyspieszyć przyjście wiosny rozpalano na wzgórzach ogniska, a domy wietrzono i sprzątano by przepędzić „stare, zasiedziałe zło". Można więc zażartować, że już setki lat temu Słowianie robili wiosenne porządki. Nasi przodkowie malowali też jajka, które miały zapewnić energię, radość i urodzaj w rozpoczynającym się wiosną nowym roku wegetacyjnym.