Wielkanoc 2019

Do najbliższych obchodów Wielkanocy zostały 133 dni, czyli 4 miesiące i 12 dni.

W 2019 roku Wielkanoc przypada na 21 kwietnia (niedziela).

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzona jest przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo. Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczystym dniem w roku, która rozpoczyna się po zachodzie słońca. Wielkanoc jest również ostatnim dniem Triduum Paschalnego, liczonego według kalendarza żydowskiego od wieczora Wielkiego Czwartku do wieczornych nieszporów w Niedzielę.

Wielkanoc rozpoczyna liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na świecy kapłan żłobi znak krzyża wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie paschał wnoszony jest do ciemnej świątyni, zaś wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zakończeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet.

Dalsza część liturgii paschalnej składa się z czytania przeplatanego psalmami. W tym czasie, kapłan dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W Kościele prawosławnym i katolickich Kościołach wschodnich, w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę wielkanocną, odprawiana jest uroczysta Jutrznia paschalna. Jutrznia związana jest trzykrotnym okrążeniem cerkwi przez duchowieństwo i wiernych. Następnie kapłan uderza trzykrotnie krzyżem w drzwi cerkwi, co symbolizuje odwalenie kamienia od grobu zmartwychwstałego Chrystusa. Kolejnym etapem jest odśpiewanie przez kapłana ubranego w odświętne szaty liturgiczne koloru białego, trzykrotnego Orędzia Paschalnego (Exsultet). Następnie zostaje odśpiewany troparion paschalny, Wielka Ektenia oraz hymn Kanonu paschalnego. Kolejną uroczystością jest Boska liturgia sprawowana wg tekstu św. Jana Chryzostoma. W czasie Liturgii Ewangelia – pierwszy rozdział ze świętego Jana – śpiewana jest w wielu językach na znak uniwersalnego i kosmicznego triumfu wiary. Po liturgii kapłan święci artos – chleb, przeznaczony do rozdania wiernym.

Występowanie Wielkanocy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela16.04.2017Wielkanoc 2017
Niedziela01.04.2018Wielkanoc 2018
Niedziela12.04.2020Wielkanoc 2020
Niedziela04.04.2021Wielkanoc 2021
Niedziela17.04.2022Wielkanoc 2022
Niedziela09.04.2023Wielkanoc 2023
Niedziela31.03.2024Wielkanoc 2024
Niedziela20.04.2025Wielkanoc 2025

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Niemcy 🇩🇪 - Wielkanoc
Kanada 🇨🇦 - Wielkanoc

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 kwietnia