Światowy Dzień Wolności Prasy 2024

Obchody Światowego Dnia Wolności Prasy były 17 dni temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Wolności Prasy przypadły na 3 maja (piątek).

Światowy Dzień Wolności Prasy został zainicjowany 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 48/432 na dzień 3 maja. Konferencja Generalna UNESCO w dokumencie „Popieranie wolności prasy na świecie” z 1991 roku, uznała wolność oraz niezależność prasy za podstawowy element funkcjonowania każdego społeczeństwa. Dzień święta upamiętnia „Deklarację z Windhoek”, gwarantującą niezależność oraz pluralizm prasy afrykańskiej. Deklaracja została ogłoszona w trakcie Seminarium „Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej”, która została zorganizowana przez Stany Zjednoczone oraz UNESCO w Namibii.

Obchody święta dążą do zagwarantowania prawa do wolności słowa, niezależności oraz niezawisłości mediów na całym świecie. W tym dniu państwa składają hołd pamięci dziennikom, którzy w trakcie wykonywania pracy stracili życie. W 2003 roku UNESCO stworzyło stronę internetową poświęconą zamordowanym dziennikarzom. Niestety, wciąż w niektórych krajach obowiązuje cenzura prasy, a dziennikarze są prześladowani przez władze rządowe. Jeżeli media nie mają prawa do wolności wypowiedzi, to społeczeństwo również pozbawione jest jednego z podstawowych praw człowieka.

Corocznie UNESCO wręcza 2 maja Nagrodę w dziedzinie Wolności Prasy im. Guillermo Cano osobie, która szczególnie zasłużyła się w wspieraniu wolności słowa dziennikarzy. Guillermo Cano Isaza to kolumbijski dziennikarz, który został zamordowany przed biurem swojej gazety El Espectador w Bogocie 17 grudnia 1986 roku. Atak był odwetem za kampanię, którą rozpoczął w gazecie, by potępić wpływ handlarzy narkotyków na politykę kraju. Jego teksty obraziły potężnych baronów narkotykowych Kolumbii, za co zapłacił najwyższą karę. Nagroda została ustanowiona z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy przez Radę Wykonawczą UNEXCO w 1997 roku. Przyznawana jest na podstawie rekomendacji niezależnego jury złożonego z 14 specjalistów. Kandydatury zgłaszane są przez regionalne i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające na rzecz wolności prasy oraz przez państwa członkowskie UNESCO.

Ważnym elementem święta jest konferencja, na której UNESCO gromadzi przedstawicieli mediów, oraz organizacje zajmujące się wolnością prasy i agencje ONZ, aby oceniać stan wolności prasy na całym świecie i dyskutować o rozwiązaniach służących rozwiązywaniu problemów. Spotkania odbywały się w takich miastach jak Londyn, Bogota, Kingston, Belgrad, Brisbane, Waszyngton, Paryż, Ryga, Helsinki, Dżakarta, Akra. Każda konferencja skupia się na temacie związanym z wolnością prasy, dotychczas były to m. in.
- Zgłaszanie wiadomości w niebezpiecznym świecie: rola mediów w rozwiązywaniu konfliktów, pojednaniu i budowaniu pokoju
- Zwalczanie rasizmu i promowanie różnorodności: rola wolnej prasy
- Media i konflikt zbrojny
- Organizacja Narodów Zjednoczonych i wolność prasy
- Świętowanie podstawowych zasad wolności prasy
- Wolność mediów dla lepszej przyszłości
- Krytyczne umysły w krytycznych czasach: rola mediów w promowaniu pokojowych, sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw.
- Kontrolowanie władzy: media, sprawiedliwość i praworządność.

Występowanie Światowego Dnia Wolności Prasy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek03.05.2022Światowy Dzień Wolności Prasy 2022
Środa03.05.2023Światowy Dzień Wolności Prasy 2023
Sobota03.05.2025Światowy Dzień Wolności Prasy 2025
Niedziela03.05.2026Światowy Dzień Wolności Prasy 2026
Poniedziałek03.05.2027Światowy Dzień Wolności Prasy 2027
Środa03.05.2028Światowy Dzień Wolności Prasy 2028
Czwartek03.05.2029Światowy Dzień Wolności Prasy 2029
Piątek03.05.2030Światowy Dzień Wolności Prasy 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 3 maja