Dzień Zero Dyskryminacji 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Zero Dyskryminacji zostało 266 dni, czyli 8 miesięcy i 21 dni.

W 2024 roku Dzień Zero Dyskryminacji przypada na 1 marca (piątek).

Dzień Zero Dyskryminacji to coroczny dzień obchodzony przez ONZ i inne organizacje międzynarodowe. Dzień ma na celu promowanie równości wobec prawa i w praktyce we wszystkich krajach członkowskich ONZ. Dzień obchodzono po raz pierwszy w 2014 roku.
W Dniu Zero Dyskryminacji UNAIDS (projekt ONZ, który prowadzi globalne wysiłki na rzecz położenia kresu AIDS jako zagrożeniu dla zdrowia publicznego) przypomina o równej godności i wartości każdej osoby, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, i wzywa do podjęcia działań w celu zmiany dyskryminujących przepisów i praktyk, które stanowią istotną barierę w dostępie do opieki zdrowotnej i innych usług.

W wielu krajach przepisy prawne powodują, że ludzie są traktowani w różny sposób, wykluczani z podstawowych usług lub poddawani nadmiernym ograniczeniom w sposobie życia, po prostu z powodu tego, kim są. Takie prawa są dyskryminujące - zaprzeczają prawom człowieka i podstawowym wolnościom.

Państwa mają moralny i prawny obowiązek - zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka, traktatami dotyczącymi praw człowieka, Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi - do usunięcia dyskryminujących przepisów i uchwalenia przepisów chroniących ludzi przed dyskryminacją.

Odpowiedzialność za zakończenie dyskryminacji i zmianę prawa spoczywa na nas wszystkich. Każdy może odegrać rolę w zakończeniu dyskryminacji i może próbować coś zmienić, zarówno na duże, jak i na małe. Kampania Dnia Zero Dyskryminacji wzywa ludzi do działania wbrew przepisom dyskryminującym w ich kraju.