Dzień Zero Dyskryminacji 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Zero Dyskryminacji zostały 83 dni, czyli 2 miesiące i 21 dni.

W 2023 roku Dzień Zero Dyskryminacji przypada na 1 marca (środa).

Dzień Zero Dyskryminacji to coroczny dzień obchodzony przez ONZ i inne organizacje międzynarodowe. Dzień ma na celu promowanie równości wobec prawa i w praktyce we wszystkich krajach członkowskich ONZ. Dzień obchodzono po raz pierwszy w 2014 roku.
W Dniu Zero Dyskryminacji UNAIDS (projekt ONZ, który prowadzi globalne wysiłki na rzecz położenia kresu AIDS jako zagrożeniu dla zdrowia publicznego) przypomina o równej godności i wartości każdej osoby, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, i wzywa do podjęcia działań w celu zmiany dyskryminujących przepisów i praktyk, które stanowią istotną barierę w dostępie do opieki zdrowotnej i innych usług.

W wielu krajach przepisy prawne powodują, że ludzie są traktowani w różny sposób, wykluczani z podstawowych usług lub poddawani nadmiernym ograniczeniom w sposobie życia, po prostu z powodu tego, kim są. Takie prawa są dyskryminujące - zaprzeczają prawom człowieka i podstawowym wolnościom.

Państwa mają moralny i prawny obowiązek - zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka, traktatami dotyczącymi praw człowieka, Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi - do usunięcia dyskryminujących przepisów i uchwalenia przepisów chroniących ludzi przed dyskryminacją.

Odpowiedzialność za zakończenie dyskryminacji i zmianę prawa spoczywa na nas wszystkich. Każdy może odegrać rolę w zakończeniu dyskryminacji i może próbować coś zmienić, zarówno na duże, jak i na małe. Kampania Dnia Zero Dyskryminacji wzywa ludzi do działania wbrew przepisom dyskryminującym w ich kraju.

Występowanie Dnia Zero Dyskryminacji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek01.03.2021Dzień Zero Dyskryminacji 2021
Wtorek01.03.2022Dzień Zero Dyskryminacji 2022
Piątek01.03.2024Dzień Zero Dyskryminacji 2024
Sobota01.03.2025Dzień Zero Dyskryminacji 2025
Niedziela01.03.2026Dzień Zero Dyskryminacji 2026
Poniedziałek01.03.2027Dzień Zero Dyskryminacji 2027
Środa01.03.2028Dzień Zero Dyskryminacji 2028
Czwartek01.03.2029Dzień Zero Dyskryminacji 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Wielka Brytania 🇬🇧 - Dzień św. Dawida (Walia)
Kalendarz Prawosławny ☦ - Wielki Post
Hiszpania 🇪🇸 - Dzień Balearów

Święta i obchody w kolejnych dniach po 1 marca