Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2023

Obchody Światowego Dnia Obrony Cywilnej były 24 dni temu.

W 2023 roku obchody Światowego Dnia Obrony Cywilnej przypadły na 1 marca (środa).

Światowy Dzień Obrony Cywilnej ( World Civil Defence Day) obchodzony jest 1 marca. Święto zostało ustanowione przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (The International Civil Defence Organisation, ICDO) w 1990 roku. Upamiętnia ono zapoczątkowanie konstytucji ICDO, jako organizacji międzyrządowej w 1972 roku.

Światowy Dzień Obrony Cywilnej dąży do podkreślenia znaczenia obrony cywilnej, upowszechnia wiedzę na temat samoobrony oraz zapobieganiu i podejmowaniu działań w przypadku wypadków lub katastrof na świecie. Obchody Dnia zwracają szczególną uwagę na uznanie włożonego wysiłku oraz poświęcenia wszystkich krajowych służb w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Pojęcie obrony cywilnej odnosi się do zapewnienia ludziom, ich dobytkom i środowisku, bezpieczeństwa przed wypadkami oraz klęskami. Według przepisów prawnych obrona cywilna RP stanowi pozamilitarny element systemu obronnego państwa i składa się na kompleks wewnętrznie skoordynowanych działań o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym.

Obrona Cywilna przede wszystkim odnosi się do humanitarnych przedsięwzięć wobec ofiar. Konwencje Genewskie z 12 sierpnia 1949 roku określiły całokształt zagadnień obejmujących ochronę ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, zaś Polska dokonała ratyfikacji konwencji w 1954 roku. Obrona Cywilna złożona jest ze systemu o określonych zadaniach, strukturze i formach działaniach. Przede wszystkim współpracuje ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, czy organizacjami pozarządowymi. Do głównych zadań obrony cywilnej należy między innymi służba ostrzegawcza, ewakuacja, ratownictwo, walka z pożarami, czy udzielana doraźna pomoc w przywróceniu oraz utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami. Siła obrony cywilnej przejawia się w powszechności, inaczej mobilizacji w sytuacji zagrożenia wszystkich obywateli, w celu zapewnienia ochrony ludzi dotkniętych klęską lub innymi tragicznymi wydarzeniami.

Obchodom Światowych Dni Obrony Cywilnej towarzyszą poszczególne tematy, jak np.:

- Podstawowe elementy obrony cywilnej
- Obrona cywilna w szkole
- Obrona cywilna i bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Obrona cywilna i podstawowe techniki pierwszej pomocy
- Rola kobiet w obronie cywilnej
- Obrona cywilna i wypadki domowe
- Obrona cywilna, redukcja skutków katastrof i zrównoważony rozwój
- Obrona cywilna i nowe technologie informacyjne
- Obrona cywilna i instytucje krajowe na rzecz skuteczniejszego zarządzania klęskami żywiołowymi

Występowanie Światowego Dnia Obrony Cywilnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek01.03.2021Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2021
Wtorek01.03.2022Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2022
Piątek01.03.2024Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2024
Sobota01.03.2025Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2025
Niedziela01.03.2026Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2026
Poniedziałek01.03.2027Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2027
Środa01.03.2028Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2028
Czwartek01.03.2029Światowy Dzień Obrony Cywilnej 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 1 marca