Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Modlitwy i Pomocy Misjom zostało 165 dni, czyli 5 miesięcy i 12 dni.

W 2025 roku Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom przypada na 6 stycznia (poniedziałek).

Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom to święto, którego celem jest wspieranie misjonarzy, docenienie ich poświęcenia i odwagi. Święto organizuje Konferencja Episkopatu Polski, przypada ono 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Działalność misyjna Kościoła


Działalność misyjna jest jednym z głównych zadań Kościoła praktycznie od samego początku jego istnienia. Świadczą o tym słowa Jezusa do swoich uczniów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. Kościół jako instytucja problematykę działalności misyjnej poruszył po raz pierwszy na Soborze jerozolimskim (49-50 n.e.). Przedstawiciele wspólnoty od lat podróżowali więc po świecie, by głosić Słowo Boże, nawracać ludzi, pomagać im. Nierzadko ryzykując przy tym życie, przecież misjonarze zapuszczali się w miejsca odludne, nie do końca ucywilizowane czy pozostające w strefie konfliktu. Dziś jest zresztą podobnie – ludzie Kościoła często odwiedzają najbiedniejsze regiony naszego świata, dotknięte przez choroby, głód czy działania wojenne. Misjonarze opuszczają swoje domy, znane środowisko, nie wiedząc co ich spotka po przybyciu do celu misji. Ryzyko jakie podejmują duchowni pokazuje raport odnośnie zamordowanych misjonarzy w latach 2000-2017 – było to 447 osób. Warto jednak zwrócić uwagę, że dotyczy to tylko potwierdzonych przypadków. Ta liczba może być więc znacznie większa.

Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom


Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom przypada 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego. Ma on na celu zachowanie szczególnej pamięci o misjonarkach i misjonarzach, duchownych i świeckich, którzy z dala od domu głoszą Słowo Boże. Świętu przyświeca każdego roku specjalne hasło, np. „Świadkowie Ewangelii mocą Ducha Świętego”, „Z Wieczernika aż na krańce świata”, „Idźcie i głoście. Z misjonarzami na peryferie świata”.

W dniu święta w polskich kościołach zbierane są datki, które przekazywane są następnie na Krajowy Fundusz Misyjny. To z niego utrzymuje się Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, którego celem jest przygotowanie do wyjazdu misjonarzy duchownych i świeckich. Pieniądze przeznaczane są na wsparcie misjonarzy oraz ich działalności charytatywnej, ewangelizacyjnej, edukacyjnej oraz medycznej. Polscy misjonarze pracują na całym świecie, praktycznie w każdym państwie. Najwięcej jest ich w takich krajach jak Brazylia, Boliwia, Argentyna, Kamerun, Zambia, Kazachstan, Papua i Nowa Gwinea.

Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom to polska inicjatywa, ale istnieje też globalne święto poświęcone tej działalności. Światowy Dzień Misyjny ustanowiony został przez papieża Piusa XI w 1926 roku, przypada w przedostatnią niedzielę października. W naszym kraju lepiej znany jest on pod nazwą Niedzieli Misyjnej, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Ilu jest w Polsce misjonarzy?


Ich liczba waha się z roku na rok, ale zazwyczaj utrzymuje się na poziomie 1500 – 1800 osób. Prowadzą oni misje w blisko 100 krajach na całym świecie, na każdym z kontynentów. Z roku na rok misjonarzy jest mniej – księża jako powód wskazują mniejszą gorliwość chrześcijan. Jak podkreślają, dzisiaj bycie misjonarzem nie musi już oznaczać podróżowania w głąb Afryki. Tożsamość chrześcijańską można szerzyć nawet na „własnym podwórku”, wśród najbliższych osób. Właśnie takie działania są teraz najważniejsze.

Współcześni misjonarze prowadzą nie tylko działalność ewangelizacyjną, ale również pomagają w sierocińcach, żłobkach, przedszkolach, punktach medycznych, itp.

Występowanie Dnia Modlitwy i Pomocy Misjom w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek06.01.2023Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2023
Sobota06.01.2024Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2024
Wtorek06.01.2026Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2026
Środa06.01.2027Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2027
Czwartek06.01.2028Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2028
Sobota06.01.2029Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2029
Niedziela06.01.2030Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2030
Poniedziałek06.01.2031Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 6 stycznia