Światowy Dzień Oszczędzania 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Oszczędzania zostało 158 dni, czyli 5 miesięcy i 5 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Oszczędzania przypada na 31 października (czwartek).

Światowy Dzień Oszczędzania został zainicjowany przez przedstawicieli banków europejskich podczas 1. Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych w Mediolanie w 1924 roku. W spotkaniu wzięło udział 354 przedstawicieli z 27 krajów, zaś głównym uczestnikiem kongresu był prof. Filippo Ravizza, ówczesny dyrektor nowo powstałego Światowego Instytutu Kas Oszczędnościowych (World Savings Banks Institute, WSBI). W trakcie spotkania uczestnicy potwierdzili ważną rolę oszczędności w stabilnym rozwoju społeczeństwa i ustalili termin obchodów Dnia przypadający na 31 października. Celem Święta jest promowanie idei oszczędzania, jako gwarancji stabilnego oraz długotrwałego rozwoju globalnego społeczeństwa. Corocznie w tym Dniu organizowane są wydarzenia edukacyjne propagujące codziennie oszczędzanie.

Pomysł Światowego Dnia Oszczędzania spotkał się z aprobatą społeczeństw państw członkowskich. W Niemczech w latach 50. został stworzony symbol tej idei, który szybko zyskał popularność również w Austrii, w postaci sympatycznego ludzika o nazwie „Sparefroh”, co można przetłumaczyć, jako „Szczęśliwy Oszczędzający”. Postać ludzika promowała kulturę codziennego oszczędzania oraz racjonalne gospodarowanie budżetem domowym.

W Polsce od 2007 roku Fundacja Kronenberga wraz z Fundacją Think organizują akcję społeczną Tydzień dla oszczędzania, do której zapraszane są szkoły, młody osoby, media oraz studenci i seniorzy. W ramach obchodów od października do grudnia inicjowane są debaty lokalne poświęcone edukacji finansowej oraz wydarzenia zachęcające do racjonalnego stylu życia. A czy Polacy oszczędzają? Z raportu „Postawy Polaków wobec oszczędzania", przygotowanego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym wynika, że mniej niż 50% osób oszczędza, zaś tylko co 10. dorosły Polak regularnie odkłada fundusze. Dodatkowo, aż 15% badanych uważa trzymanie pieniędzy w domu za jeden z najbezpieczniejszych sposobów lokowania oszczędności.

A warto zawsze prowadzić oszczędny styla życia, który przyczynia się do zachowania stabilności finansowej. W Polsce w ostatnich latach przeprowadzono wiele projektów edukacyjnych zachęcających do oszczędnego stylu życia. Odpowiednia wiedza oraz racjonalna metoda oszczędzania pomogą w wypracowaniu odpowiednich umiejętności konsumenckich.

Występowanie Światowego Dnia Oszczędzania w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek31.10.2022Światowy Dzień Oszczędzania 2022
Wtorek31.10.2023Światowy Dzień Oszczędzania 2023
Piątek31.10.2025Światowy Dzień Oszczędzania 2025
Sobota31.10.2026Światowy Dzień Oszczędzania 2026
Niedziela31.10.2027Światowy Dzień Oszczędzania 2027
Wtorek31.10.2028Światowy Dzień Oszczędzania 2028
Środa31.10.2029Światowy Dzień Oszczędzania 2029
Czwartek31.10.2030Światowy Dzień Oszczędzania 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 31 października