Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2021

Obchody Dni Społeczeństwa Obywatelskiego były 201 dni, czyli 6 miesięcy i 20 dni temu.

W 2021 roku obchody Dni Społeczeństwa Obywatelskiego przypadały na okres od 1 marca (poniedziałek) do 5 marca (piątek).

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego to forum organizowane dla społeczeństwa obywatelskiego i rządów w celu zbadania, jak z jednej strony skutecznie stawić czoła obecnym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem obywatelskim, a z drugiej strony budować pomosty i wielostronne partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Celem jest określenie strategii i praktyk promowania sprzyjającego środowiska, w którym społeczeństwo obywatelskie może w pełni wykorzystać swój potencjał, aby wnieść wkład w Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i inne zobowiązania międzynarodowe.
Spełniając wysokie oczekiwania swoich obywateli, Europa musi zapewnić, aby transformacja ekologiczna i cyfrowa opierała się na wartościach solidarności i praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, równości oraz edukacji, kulturze, migracji, demokracji, uczestnictwie i przedsiębiorczości.