Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2022

Obchody Dni Społeczeństwa Obywatelskiego były 707 dni, czyli 1 rok 11 miesięcy i 5 dni temu.

W 2022 roku obchody Dni Społeczeństwa Obywatelskiego przypadły na 15 marca (wtorek).

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego to forum organizowane dla społeczeństwa obywatelskiego i rządów w celu zbadania, jak z jednej strony skutecznie stawić czoła obecnym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem obywatelskim, a z drugiej strony budować pomosty i wielostronne partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Celem jest określenie strategii i praktyk promowania sprzyjającego środowiska, w którym społeczeństwo obywatelskie może w pełni wykorzystać swój potencjał, aby wnieść wkład w Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i inne zobowiązania międzynarodowe.
Spełniając wysokie oczekiwania swoich obywateli, Europa musi zapewnić, aby transformacja ekologiczna i cyfrowa opierała się na wartościach solidarności i praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, równości oraz edukacji, kulturze, migracji, demokracji, uczestnictwie i przedsiębiorczości.