Św. Cyryla i św. Metodego 2025

Do najbliższych obchodów Św. Cyryla i św. Metodego zostało 271 dni, czyli 8 miesięcy i 26 dni.

W 2025 roku Św. Cyryla i św. Metodego przypada na 14 lutego (piątek).

Św. Cyryl i Metody to wyjątkowe postacie – są współpatronami Europy, apostołami Słowian oraz świętymi zarówno Kościoła katolickiego jak i prawosławnego. Stanowią więc najlepszy przykład na to, że tradycje Wschodu i Zachodu mogą być kultywowane obok siebie, z zachowaniem własnych zasad. 14 lutego przypada ich wspomnienie w Kościele katolickim.

Cyryl i Metody – Apostołowie Słowian


Konstantyn i Michał - takie imiona nadali odpowiednio Cyrylowi i Metodemu rodzice. Bracia przechrzcili je jednak podczas swoich pobytów w klasztorach. Pochodzili z dobrej, chrześcijańskiej rodziny z Salonik. To greckie miasto Słowianie nazywali Sołuniem, stąd często można spotkać się z określeniem Cyryla i Metodego Braćmi Sołuńskimi. Ich ojciec był urzędnikiem wysokiej rangi i podobnie jak matka chłopców, biegle posługiwał się językiem słowiańskim oraz znał obyczaje mieszkańców tych terenów.

Bracia poszli w ślady rodziców i także pełnili zaszczytne funkcje. Metody zarządzał jedną ze słowiańskich prowincji, a zanim wyruszył na misję chrystianizacyjną na Morawy, był opatem jednego z klasztorów. Cyryl wykładał na katedrze filozofii w Akademii Konstantynopolitańskiej, stąd zresztą jego przydomek „filozof”. Nauczał również w szkole patriarchalnej. Wielkim krokiem w życiu rodzeństwa była misja ewangelizacyjna na Morawach. Tamtejszy władca Rościsław poprosił cesarza Michała III, by przysłał duchownych posługujących się słowiańszczyzną, by uniezależnić się od kleru niemieckiego. Ci spełnili pokładane w nich nadzieję – Cyryl uprościł tzw. głagolicę, najstarsze pismo słowiańskie i przełożył Pismo Święte na ten język. Bracia udali się również do Rzymu, gdzie uzyskali poparcie papieża Hadriana II dla uznania słowiańskiej liturgii. W stolicy Włoch zakończyła się życiowa podróż Konstantyna, który umarł w jednym z tamtejszych klasztorów w 869 roku. Jego brat kontynuował misję na Morawach, choć wskutek intrygi duchownych niemieckich trafił na trzy klata do więzienia. Po uwolnieniu (dzięki interwencji papieża Jana VIII) wrócił do swojej misji jako arcybiskup Moraw. Metody zmarł w 885 roku najprawdopodobniej w Welehradzie.

Historia święta św. Cyryla i Metodego


Kult Cyryla i Metodego wśród Słowian upowszechnił się już w X wieku. Nasilił się w wieku XIX, kiedy powstało większość kościołów i ołtarzy poświęconych Braciom Sołuńskim. Przez lata wspominano ich w różnych dniach, zależnie od kraju czy danego Kościoła, np. osobno w rocznicę śmierci Cyryla (14 luty) lub Metodego (6 kwietnia) lub razem 24 maja. Kult świętych Cyryla i Metodego dla całego Kościoła wyznaczył papież Leon XIII w 1880 roku na 5 lipca, ostatecznie zmieniono datę na 14 lutego. Do rangi święta wspomnienie apostołów Słowian podniesiono w 1980 roku, kiedy papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy (obok św. Benedykta). Chrześcijanie ze Wschodu Braci Sołuńskich wspominają 11 maja (wg kalendarz juliańskiego).

W Czechach i na Słowacji święto ma rangę państwową, obchodzone jest 5 lipca, w rocznicę przybycia braci z misją chrystianizacyjną na te tereny. Jest to również święto narodowe w Bułgarii i Macedonii, w tych krajach uroczystości obchodzone są 24 maja.

Występowanie Św. Cyryla i św. Metodego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek14.02.2023Św. Cyryla i św. Metodego 2023
Środa14.02.2024Św. Cyryla i św. Metodego 2024
Sobota14.02.2026Św. Cyryla i św. Metodego 2026
Niedziela14.02.2027Św. Cyryla i św. Metodego 2027
Poniedziałek14.02.2028Św. Cyryla i św. Metodego 2028
Środa14.02.2029Św. Cyryla i św. Metodego 2029
Czwartek14.02.2030Św. Cyryla i św. Metodego 2030
Piątek14.02.2031Św. Cyryla i św. Metodego 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 lutego